« Könyvtár

Linkgyűjtemény kereséshez

Ebben a gyűjteményben olyan oldalakat találsz, ahol digitalizált és elektronikus képeket, kép jellegű dokumentumokat, könyveket, cikkeket, térképeket, hang- és filmanyagokat kereshetsz.

Megbízható források, használd bármikor, ha a Google-ban elakadnál, a Wikipédiát kevésnek találod vagy célirányosan keresnél.

Összefoglaló tábla, ahol mindet egyben látod: https://www.symbaloo.com/mix/kozgyujtemenyek

Könyvkeresők

Arcanum Kézikönyvtár 
Lexikonok, írói életművek, családtörténeti kiadványok, történelmi monográfiák, VersTár, a Biblia kiadványok.
URL: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/

Szaktárs

A hazai tudományos és szakkiadványok érhetőek el a gyűjteményben. Ha friss szakirodalomra van szükséged a munkához, tanulához, érdemes itt is böngészni. URL: https://www.szaktars.hu/

Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. A kötelező olvasmányok egy része elérhető teljes szöveggel vagy hangoskönyv formában is. URL: http://mek.oszk.hu

Digitális Irodalmi Akadémia

A legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak gyűjteménye. Teljes szöveggel olvashatók az életművek.
A tagok életrajzát, bibliográfiáját, másodlagos bibliográfiáját, a róluk szóló digitalizált szövegeket is megtalálhatjuk. URL: https://pim.hu/hu/dia

Képkeresők

FSZEK Budapest képarchívum
Budapesttel kapcsolatos eredeti vagy kiadványokban megjelent fényképek, grafikai ábrázolások képes adatbázisa.  Több mint 16 000 kép a főváros egykori arculatáról és lakóinak egykori életéről. Az adatbázis időről időre bővül.
URL: https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/

Képcsarnok/Hungaricana

A gyűjteményben képeslapok és archív fotók mellett metszetek, sőt gigapixel felbontású festmények, falikárpitok is nagy számban megtalálhatóak. Ingyenesen elérhető.  A közös keresés mellett lehetőség van gyűjteményenkénti böngészésre, a szolgáltatáshoz térképi megjelenítés is csatlakozhat, ha az párosítható egy földrajzi hellyel, településsel. URL: https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kepcsarnok/

OSZK Digitális Képarchívum

Az archívumban képeslapok, térképek, színlapok, bélyegek, valamint fotók, grafikák és festmények is találhatók. 2014-től elkezdődött az animált vizuális műfajok gyűjtése, elsőként a prezentációkkal, 2016-tól pedig infografikákkal is gyarapodik az állomány.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban levő könyvek és az Elektronikus Periodika Archívumban őrzött periodikák illusztrációi, részben felajánlott magángyűjtemények, részben pedig CD-ROM kiadványokról és internetes honlapokról átvett képek alkotják a gyűjteményt. URL: http://keptar.oszk.hu/

Magyar Digitális Képkönyvtár

A képkönyvtárban magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra) kereshetünk rá. Az oldal 2008-2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre.URL: https://kepkonyvtar.hu/

Fortepan (közösségi képadatbázis)

A honlapon családi gyűjtemények mellett több intézmény és fotótár is ajánlott fel anyagokat az archív fotóikból.A Fortepan két magánember, Szepessy Ákos és Tamási Miklós kezdeményezésére jött létre 2010 őszén. Nem sokára megjelentek az első Adományozók, akik szívesen ajánlották föl régi albumaikat, vagy saját felvételeiket a “köznek”.

URL: http://www.fortepan.hu/

Időszaki kiadványok (folyóiratok, újságok, magazinok)

Arcanum Digitális Tudománytár
Napilapok, tudományos folyóiratok – főleg a társadalomtudományok köréből –, és az elmúlt évszázadok legpatinásabb magyar lexikonjai, szótárai
Az AKG diákjai és tanárai, munkatársai részére iskolán belül teljes szövegű hozzáférés biztosított.
URL: https://adtplus.arcanum.hu/hu/

EBSCO

Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója, angol nyelven többezer friss és archív folyóirat, napilap cikkeit szolgáltatja. Köztük kivonatokat és teljes szövegeket is találunk.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárában és a tagkönyvtárakban az internet eléréssel rendelkező számítógépeken használható. Otthonról is használható, ha be vagyunk iratkozva a könyvtárba. (segítség: http://www.fszek.hu/adatbazisok/?article_hid=20296).

URL: http://eds.a.ebscohost.com/eds/

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA)

Az elektronikus időszaki kiadványok szervezett, több szempontból visszakereshető katalógusa. Magyar nyelvű vagy magyar kiadású, heti vagy annál hosszabb periodicitású (a határon túli kiadványok esetében bármely periodicitású), oktatási, tudományos vagy kulturális szempontból hasznos időszaki kiadványokat teszik elérhetővé.

Itt elsősorban a kiadványra kereshetünk. URl: http://epa.oszk.hu/

MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás.

URL: https://www.matarka.hu/index.php#reszletes_kereses

HUMANUS – Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa

URL: https://www.oszk.hu/humanus/index.html

Rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig.

EPA-HUMANUS-MATARKA közös keresője

URL: http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0

Vegyes dokumentumok

NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum

A NAVA – teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungarikum) műsorai tartoznak: M1, M2, M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió.  Valamint tv-sorozatok, hírműsorok, MTV híradók tekinthetők meg, illetve különgyűjteménye tartalmaz többek között 100 magyar játékfilmet is.

Az AKG diákjai és tanárai, munkatársai részére iskolán belül teljes körű hozzáférés biztosított.

URL: http://www.nava.hu

HUNGARICANA

A magyar közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak, levéltárak) digitalizált állományait tartalmazza teljes szöveggel. Több mint 150 intézmény közgyűjteményi adatbázisaiban lehet böngészni, közösen keresni. A közel 10 millió digitális felvétel és 20 millió önálló leírás a közös keresés mellett több önálló adatbázis modulba csoportosítva is megtalálható.

URL: https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/

részei:

MAPIRE – Történelmi térképek (országok, városok)

LEAR Levéltári iratgyűjtemény

– Térképek és Építészeti Tervek

– Zenetudományi Intézet Hangarchívum

MaNDA

A Magyar Nemzeti digitális Archívum a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. URL: https://mandadb.hu/

Europeana

Az Europeana csapata európai archívumok, könyvtárak és múzeumok ezreivel működik együtt a kulturális örökség szórakoztatási, oktatási és kutatási célból történő megosztásáért.

Összesen több mint 50 millió digitalizált műhöz (könyv, zenemű, műalkotás stb.) biztosít hozzáférést. Kifinomult kereső és szűrő funkciói segítségével könnyedén megtalálhatja a keresett műveket.

A művészetet, divatot, zenét, fotóművészetet és az I. világháborút bemutató részletes, tematikus válogatásunk galériákat, blogokat és kiállításokat is tartalmaz, melyek célja a tájékoztatás és művészi ihlet nyújtása.

URL: https://www.europeana.eu/portal/hu

 

Magyar irodalmi művek és események 1956–2016

Magyar filmek a kezdetektől napjainkig

A lexikon műközpontú és horizontális megközelítésben, évről évre, időrendben haladva, de számtalan kereszthivatkozást létesítve a vizsgált hatvan esztendő legfontosabb magyar szépirodalmi műveiről, filmjeiről, valamint ezekhez kapcsolódó eseményeiről tesz közzé szócikkeket.

URL: https://www.mmalexikon.hu/

 

Budapesti Czim- és lakásjegyzék

A főváros hivatalos címtára 1880 és 1928 között összesen 29 alkalommal jelent meg. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár elkészíttette és az interneten is közzétette a sorozat digitális, kereshető változatát. Az adatbázis páratlan adatforrás nemcsak a szakembereknek, hanem mindenki számára, aki például családja, lakóhelye múltjára kíváncsi.

URL: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/fszek_budapesti_czim_es_lakasjegyzek/

 

Földabrosz
Az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárának folyamatosan bővülő digitális tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által őrzött különleges térképekhez biztosít szabad hozzáférést.
Csaknem ezer, 1850 előtt nyomtatott hazai és külföldi térképet tartalmaz, amelynek jelentős része a 18. században készült, de több 17. századi kiadás is elérhető.

URL: https://foldabrosz.oszk.hu/ 

OSZK virtuális kiállítások

Az Országos Széchényi Könyvtár tematikus honlapjai, virtuális kiállítása.

URL: https://www.oszk.hu/virtualis_kiallitas