Tanév végi vizsgák

7. évfolyam

Egy tantárgyból tanév végén kötelező vizsgát tenni. Június 7.-e előtt nyilatkozni kell arról, hogy melyik tárgyból kíván a tanuló vizsgázni.
A választható tárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány.

8. évfolyam

Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, egyéb (rajz, ének, nyelvtan, informatika), joker (bármelyik vizsgatárgy  a fentiek közül).
A vizsgatárgy húzása csibénként történik. Húzás előtt mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell patrónusának, hogy „egyéb” és „joker” húzása esetén melyik tárgyból kíván vizsgázni.

9. évfolyam

Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, joker (irodalom, matematika, történelem, természettudomány közül választható).
A vizsgatárgy húzása csibénként történik. Húzás előtt mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell patrónusának, hogy „egyéb” és „joker” húzása esetén melyik tárgyból kíván vizsgázni.

10. évfolyam

Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, egyéb (rajz, ének-zene, informatika közül választható), joker: bármelyik vizsgatárgy választható.
A vizsgatárgy húzása csibénként történik. Húzás előtt mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell patrónusának, hogy „egyéb” és „joker” húzása esetén melyik tárgyból kíván vizsgázni.

9/5 és 10/5. évfolyam

Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, egyéb (info-kommunikáció [nyelvtan, informatika] vagy művészetek [művészettörténet, rajz és ének]), joker (az előzőek közül az egyik választandó.)
A húzás csibénként (9/5. és 10/5. évfolyamon közösen) történik. Mindenkinek a húzás előtt nyilatkoznia kell, hogy ha a joker vagy az „egyéb” kategóriát húzza a csibe, akkor ő miből vizsgázik.

11. évfolyamok

Mindenkinek kötelezően választható az alábbi tárgyak közül a tanult szinten: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és bármely, a tanévben tanult érettségi tantárgy (kivéve idegen nyelv és testnevelés). A választáshoz a patrónus egyetértése szükséges. A vizsga követelményeit az adott szakmai munkaközösség határozza meg (külön emelt (A) és közép (B) szinten).

Nyelvi éves évfolyamok

Nincs szaktárgyi vizsga