Tanév végi vizsgák

A 2016/2017-es tanév vizsgadokumentumai

A fájlnevekből látszódik: a vizsga éve, az évfolyam (és a tagozat, ami 5 vagy 7 osztályos) és a vizsgatárgy.

A 2016/2017-os tanév vizsgatájékoztatói

7. évfolyam

Egy tantárgyból tanév végén kötelező vizsgát tenni. Június 9-e előtt nyilatkozni kell arról, hogy melyik tárgyból kíván a tanuló vizsgázni.
A választható tárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány.

8-9. évfolyamok

Vizsgahúzás június 9-én, pénteken a Sportnapon 14 órakor.
Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, egyéb (rajz, ének-zene, magyar nyelv, etika, informatika közül választható), joker: bármelyik vizsgatárgy (irodalom, matematika, történelem, természettudomány, rajz, ének-zene, magyar nyelv, etika, informatika) választható.
A vizsgatárgy húzása csibénként történik. (Húzás előtt mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell patrónusának, hogy „egyéb” és „joker” húzása esetén melyik tárgyból kíván vizsgázni.)
A vizsga a következő héten, csütörtökön vagy pénteken (jún. 15-16) lesz, erről a szaktanár ad tájékoztatást. A felkészülés önálló, de konzultációra van lehetőség.

9/5, 10/5 és 10. évfolyam

Vizsgahúzás június 9-én, pénteken 13 óra 30 perckor.
Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, joker (az epochális tárgyak közül az egyik választandó.), egyéb (info-kommunikáció – nyelvtan és informatika vagy művészetek – művészettörténet, rajz és ének)
A húzás csibénként (9/5. és 10/5. évfolyamon közösen) történik. Mindenkinek a húzás előtt nyilatkoznia kell, hogy ha a joker vagy az „egyéb” kategóriát húzza a csibe, akkor ő miből vizsgázik. A vizsgahúzás után addig senki sem mehet el, amíg az érintett szaktanárnál – akinél vizsgázik – nem jelentkezett. A vizsga a következő héten, csütörtökön vagy pénteken (jún. 15-16.) lesz, erről is a szaktanár ad tájékoztatást.

11. évfolyamok

Mindenkinek kötelezően választható az alábbi tárgyak közül a tanult szinten: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és bármely, a tanévben tanult érettségi tantárgy (kivéve nyelvek, testnevelés). A választáshoz a patrónus egyetértése szükséges. A vizsga követelményeit az adott szakmai munkaközösség határozza meg (külön emelt (A) és közép (B) szinten). A vizsga június 15-én vagy 16-án (csütörtök, péntek) lesz.

Nyelvi éves évfolyamok

Nincs szaktárgyi vizsga