« Általános iskola

Felvételi tájékoztató elsősöknek a 2023/24-es tanévre

A fenntartó, az AKG Alapítvány eredeti célja, amiért elindította az általános iskolai képzést, a volt diákok igényének kielégítése volt, akik gyermekeiknek szerettek volna hasonló szellemiségű iskolát, mint amilyen középiskolába ők jártak. Ennek okán előnyt élveznek a kötődéssel rendelkező gyermekek, de felvételük nem automatikusan történik.

 

Az AKG felvételi tájékoztatója a 2023/24-es tanévre az 1. évfolyamra hamarosan feltöltésre kerül. 

2023 szeptemberében indul el az AKG 1-6. évfolyamos, általános iskolai képzésének hatodik tanéve.

A képzés részleteiről a honlapon, a pedagógiai programban olvashatnak:

https://www.akg.hu/wp-content/uploads/2017/10/AKG-ALAPISKOLA-2018.03.27.pdf, valamint a

https://www.akg.hu/altisk/akg-altalanos-iskola-tajekoztatas/ általános iskola menüpont alatt.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban, és az óvodában maradással az alábbi linken olvasható: TÁJÉKOZTATÓ

A FELVÉTELI JELENTKEZÉST a 2023/24 tanévre lezártuk, amennyiben kérdésetek van, vagy további dokumentumokat szeretnétek elküldeni nekünk, akkor írjatok az altalanosiskola@akg.hu címre, vagy keressetek minket telefonon: 70 528 6250.

 

Általános tudnivalók:

2022. november 15.-dec 1.                 Iskola- és óralátogatás szülőknek

2022. december 2. 17:00                   Tájékoztató előadás leendő elsős szülőknek, Kiscelli épület

2022. december 3-20.                        Online felvételi adatlap kitöltése

2023. január 10-február 1.                 Személyes családi beszélgetések

2023. február 18.                                 1. Játékos csoportos ismerkedés

2023. március 4.                                  2. Játékos csoportos ismerkedés

2023. március 17.                                 Döntés az iskolai alap férőhelyekről, alapítványi ajánlatok kiírása

2023. március 31.                                 Döntés az alapítványi férőhelyekről

2023 április 20-21.                               Beiratkozás

Az itt rögzített felvételi eljárás több szakaszos, hosszabb folyamat, ami a szülőktől nagyobb idő̋- és energiabefektetést kíván meg, mint egy hagyományos iskolában. Ennek oka az, hogy nem gyerekeket veszünk fel, hanem családok csatlakozását várjuk. Olyan családokét, akik elvárásainak meg tudunk felelni, akikhez hasonlóan gondolkodunk az iskola szerepéről és feladatairól. 

Az induló́ elsős kisiskolába 48 gyermek kerül be, akik két 24-24 fős kupacban tanulnak.

 • A felvételi folyamat során először 32 gyermek kerül kiválasztásra, akik normál költséghozzájárulási összeggel kerülnek felvételre. Ez jelen tanévben (2022/23) évente 1.620.000 Ft, havonta 135.000 Ft. (A költséghozzájárulási díj évenkénti változtatási lehetőségének jogát fenntartjuk.)
 • 16 fő számára emelt költséghozzájárulási díj mellett, azaz alapítványi helyen tudjuk biztosítani a beiratkozást. Az emelt költséghozzájárulási díj összege, a normál havi díj mellett, a szülői ajánlatok utáni végleges összegek befizetését jelenti. Ezekből az emelt költséghozzájárulási díjakból tudjuk finanszírozni a szociális alapon kérvényezett költségcsökkentéseket, és tudunk további fejlesztéseket végezni.

Amennyiben a meghirdetett az alaphelyek esetében több mint 32 családdal tudjuk kölcsönösen elképzelni az együttműködést, és a kötődések kapcsán nem lehet döntésre jutni, a sorsolás lehetősége is szóba kerülhet.

Az AKG 1-6. általános iskolai képzési szakaszára előnnyel kerülhetnek be azok a gyerekek, akik családi AKG kötődéssel rendelkeznek, azaz:

 • akiknek testvére(i) jelenleg az AKG általános iskolai vagy gimnáziumi képzési szakaszára jár(nak),
 • akiknek szülei az AKG gimnáziumi képzését végig járták,
 • és a kollégáink gyermekei.

Az AKG-s előnyt a felvételi eljárás pozitív elbírálása után, akkor lehet érvényesíteni, amennyiben a teljes összegű képzési költséget megfizeti a család, költséghozzájárulási díj csökkentését, vagyis ösztöndíj támogatást nem kér.

Azok a szülők, akiknek gyermeke felvételt nyert az iskolába, polgárjogi szerződésben vállalják a költséghozzájárulási díj fizetését, az iskola pedig a programban vállalt feladatok teljesítését. A szerződést a felvételt nyert tanulók nevének kihirdetését követően 30 nappal, de még a beiratkozás előtt megkötjük. A szerződéstervezetet a személyes beszélgetésekkel egyidőben ismerhetik meg a családok, mely a honlapunkon is megtalálható lesz. (www.akg.hu fontos dokumentumok címen)

Az általános iskolai képzési szakasz 1-6. osztályig tart, amely osztálytanítós rendszerben zajlik, majd a diákok automatikusan a gimnáziumi képzési szakaszba lépnek át a Kiscelli utcai épületben, ugyanabban az iskolában.

Az újonnan, első évfolyamra belépő gyerekek kiválasztását azok a pedagógusok végzik, akik az osztályokban kísérők lesznek. Ők olvassák el a jelentkezési lapokat, és bonyolítják le a személyes találkozókat. A kísérők azokat a gyerekeket és családjukat választják a kisiskolába, akikkel kölcsönösen úgy gondolják, hogy a gyermek számára sikeres lehet az együttműködés.

Iskolánk nem integráló iskola. Csak néhány (1-2 fő) sajátos nevelési igényű, vagy bármilyen diagnosztizált sajátossággal élő gyermeket és csak akkor tudunk fogadni, ha a leendő kísérők ezt vállalni tudják. Ez mindig az adott kisiskolában lévő kísérők döntése.  Ha a kísérők fogadják az adott gyermeket, a szerződés aláírásakor a szülők elfogadják, hogy a gyermekük számára a szakértői vizsgálat során előírt speciális fejlesztésről külön megállapodást kötünk. 

A jelentkezés menete:

 1. lépés: Online adatlap kitöltése (a link decemberben nyílik meg itt a honlapon)

A jelentkezés időszaka: 2022. december 3-20.

Az adatlap

 • Az alapadatokon kívül kérjük az esetleges szakértői, egészségügyi véleményeket, óvodai jellemzést, iskolaérettségi igazolást feltölteni.
 • Része egy motivációs levél, amelyben a szülők leírják, hogy miért ezt a képzést választják, mit várnak tőlünk, milyen elvárásaik vannak az iskolával szemben a képzési időszak alatt és a végén.
 • Valamint kérjük a gyermek bemutatását, egy „használati utasítást”: miben jó a gyermek, mi a fontos számára, mire figyeljenek a pedagógusok.
 • A felületen többek között egy szülői együttműködési és adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is kérjük, illetve egy kötelezettségvállalást arra nézve, hogy minden információt megadtak a szülők a gyermekről.

A jelentkezés sorrendje az online felületen nem befolyásolja a felvételi menetét.

Az AKG kötődő és nem kötődő családok online jelentkezése egy időben történik, a kötődés megjelölésével.

 

 1. lépés: Személyes családi beszélgetések

A személyes beszélgetésekre 2023. január 10-február 1 között biztosítunk időpontokat. A családi beszélgetéseket a mindenkori járványügyi helyzetnek megfelelően fogjuk kezelni. Erre vonatkozó pontos előírást 2023. január elején teszünk közzé.

A személyes találkozó egy kötetlen beszélgetés lesz, előzetesen egyeztetett időpontban. Ennek során egy-egy család általában két pedagógussal találkozik. Ez az alkalom nem egy hagyományos felvételi szituáció́, nem vizsgahelyzet lesz. Ide akár a testvéreket, a nagyszülőket is elhozhatják, illetve bárkit, aki a család életében napi szinten meghatározó́ szerepet tölt be. Ezzel az a célunk, hogy személyesen megismerjük azt a családi közeget, ami a gyermeket körülveszi. Ezen találkozás után mind az iskolának, mind a családoknak lehetősége van arra, hogy végleges döntést hozzanak. A családok részéről történt visszalépést minden esetben emailben kérjük elküldeni. 

A személyes családi beszélgetések első körében a kötődő családokat szeretnénk megismerni. Ezután tájékoztatunk minden családot, hogy az alap helyekre (normál költséghozzájárulási összeggel) hány család került be, és maradt-e még hely. Amennyiben a létszám feltöltődik (32 fő), már csak azon családokkal fogunk a beszélgetéseken találkozni, akik vállalják az emelt költséghozzájárulási díjat

A kisiskolai kísérők a döntés során az alábbi szempontokat tartják szem előtt: 

 • Fontos, hogy az Önök által írt motivációs levélben az iskola felé támasztott elvárásaiknak képesek vagyunk-e megfelelni.
 • A szülők által gyermekükről leírt jellemzőket kiemelt szempontként kezeljük, vizsgálva, hogy a hétköznapok során hogyan tudjuk segíteni gyermekük fejlődését.
 • Vizsgáljuk, hogy hasonló́ elveket vallunk-e a nevelésről, és arról, hogy mi az iskola feladata ma.
 • Hasonlóan gondolkodunk-e arról, hogy mik a legfontosabbak a gyermek fejlesztése során az egyes életkori szakaszokban?
 • Számításba vesszük a szakvéleményeket a csoport egyensúlyának megtartása érdekében.
 • A szülők vállaljak-e, hogy a gyerekek adott esetben a hivatalostól eltérő̋, egyénileg kialakított tanulási folyamat, fejlődési út mentén haladnak?
 • Nyitottak-e a szülők az innovatív megoldásokra?
 • Figyelembe vesszük a fiúk, lányok arányát.

 

 1. lépés: Alapítványi ajánlattétel

Azoknak a családoknak, akik az alap költséghozzájárulási 32 helyre nem tudtak bekerülni, és az ismerkedési folyamat után azt a visszajelzést kapják, hogy alapítványi helyen tehetnek ajánlatot, lehetőségük van alapítványi helyre jelentkezni. Az értesítést követően a családok meghatározott módon egyedi pénzügyi ajánlatot tesznek. A felajánlások a családok egyedi vállalásai, amit a normál havi költséghozzájárulási díjon felül szükséges megfizetni. Ez lehet egyösszegű felajánlás a belépéskor vagy havi plusz vállalás, vagy egyéb módon, a képzési időszakra elosztott ajánlat.

A beérkezett pénzügyi felajánlásokat rangsorba állítjuk, és a korábbi személyes beszélgetések tapasztalataival összevetve születik meg a döntés azon gyermekekről, akik a 16 alapítványi helyen kerülhetnek be az évfolyamra.

Az alapítványi helyekről, a felvételiztető pedagógusok egyetértésével, az alapítványi kuratórium képviselői döntenek.

Legkésőbb 2023. április 1-ig írásban értesítünk minden családot, akik részt vettek a felvételi folyamatban, hogy be tudnak-e iratkozni az AKG 1. évfolyamára a 2023/24 tanévre.

 

2022 december 2.án, pénteken délután Horn György megtartja szokásos tájékoztatóját, itt azonban egy korábbi  2019. évi felvételt teszünk közzé. (Az első pár percben a hang hibás).

A gyakran ismételt kérdéseket ITT olvashatjátok.