« Általános iskola

Felvételi

általános iskola

Az AKG Általános Iskolába 1-5 évfolyamokra a 2018/19-es tanévre a jelentkezéseket lezártuk.

Kedves jelentkező családok!
Január 15.-ével lezártuk az AKG általános iskolai felvételi jelentkezést a 2018/19-es tanévre. További jelentkezéseket sajnos nem tudunk már fogadni.
Közel 1,000 gyermekre érkezett jelentkezési lap az öt évfolyamra összesen, és az AKG kötődéssel rendelkező gyerekek száma is jóval magasabb a vártnál. Itt jegyeznénk meg, hogy ez az előny a jelentkezések során csak az egyenesági rokoni kapcsolatot jelenti, vagyis: ha a gyermek édesanyja, édesapja, vagy testvére jár/járt az AKG-ba, illetve ha a szülő jelenleg munkavállalója az iskolának. Ezen túli „kötődést” sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Hamarosan feldolgozzuk az összes adatot és több információt is megosztunk veletek ezzel kapcsolatban, de ehhez egy kis időre van még szükségünk. A szóbeli meghallgatás pontos időpontjai január 26-tól várhatóak. Ezeket az időpontokat nem mi osztjuk be, hanem ti fogjátok kiválasztani a számotokra legmegfelelőbbet egy elektronikus felületen.

Az AKG Általános Iskola felvételi tájékoztatója 2018/19-es tanévre
Bevezető

2018 szeptemberében indul el az AKG általános iskolai képzésének első tanéve. Abban az évben, amikor az AKG 30 éves fennállását ünnepli. Különleges esemény ez az indulás, olyan – az AKG fejlődési folyamatán belüli újabb kezdetet jelentő – továbblépés, mely tükrözi az iskola fejlődésbe vetett hitét.

Az új iskolát a pedagógiai elhivatottság mellett a nagy érdeklődés is életre hívta. Melynek következtében valamilyen kiválasztási folyamatot kellett végiggondolnunk, hogy a tervezett létszámoknak megfelelő számú gyermeket tudjunk iskolánkba felvenni.

Alapelveink között szerepel a fejlesztésbe és a fejlődésbe vetett hit, a kisgyerekek elfogadó és együttműködő közegbe való bevezetése és tanítása, a sokféleség szeretete és dicsérete, a különbözőségek erőforrásként való felhasználása. Az iskola tanítói a tanítási és tanulási folyamatok egyénre szabására, az innovatív megközelítésre és az újszerű munkaformák kipróbálására szövetkeztek. Mindezeket a gondolatokat a felvételi folyamatunkban is tükrözzük.

Ha már mindenképpen szükséges egy felvételi eljárást lebonyolítani, hiszen a következő tanévre többszörös a túljelentkezés, akkor az legyen olyan barátságos, humánus és személyes, amilyennek magát az iskolát is képzeltük. Ezzel magunkra és a szülőkre többlet feladatokat hárítunk.

Ez a folyamat nálunk kölcsönösségen, partneri együttműködésen alapul. Kérünk tőletek bizonyos adatokat, történeteket, részleteket ahhoz, hogy megismerhessünk benneteket, ezáltal gyermekeiteket, és lássuk, hogy jót teszünk-e azzal, ha azokat az elveket jelenítjük meg a hétköznapjaitokban, amelyeket mi vallunk. Ezzel párhuzamosan mi is adunk magunkról információkat, és teret adunk annak, hogy ti is megismerjetek bennünket, a tanítókat, az elképzeléseinket. Ahogy mi kialakítunk egy álláspontot, úgy ti is azt teszitek velünk kapcsolatban, amikor leülünk majd egymással beszélgetni. Rajtatok is múlik, akartok-e minket választani, hisztek-e azokban az eljárásokban, amiket mi képviselünk, és tudunk-e együttműködni bizalommal és következetesen.

Az iskola létrejöttével olyan, egy lehetséges társadalmi paradigmaváltást tükröző gyakorlatot szeretnénk megvalósítani, ami tudomásul veszi, hogy a 21. században más képességekre és kompetenciákra van szükségünk, mint amelyeket ma az iskolák túlnyomó többségében átadnak. Ehhez a ti együttműködésetek és segítségetek is kell, első lépésben itt, a felvételi folyamatban.

A felvételi folyamat pontos lépéseit, teendőit az alábbi dokumentum tartalmazza: AKG általános iskola felvételi folyamat 2018/19

A felvételivel kapcsolatos GY.I.K. -et itt találjátok: https://www.akg.hu/altisk/gyakran-ismetelt-kerdesek/

További kérdés esetén írjatok nekünk az altalanosiskola(kukac)akg.hu email címen.