« Általános iskola

Felvételi

általános iskola

Az AKG Általános Iskolába 1-5 évfolyamokra az alábbi linken lehet jelentkezni.  A kitöltés előtt olvassátok el a lenti tájékoztatót. Gyermekenként egy jelentkezést tudunk elfogadni, és minden gyermekre külön adatlapot kell kitölteni. A jelentkezés sorrendje a felvételi elbírálásban nem számít. HATÁRIDŐ: 2018 január 15.

FELVÉTELI JELENTKEZÉSI ADATLAP

Az AKG Általános Iskola felvételi tájékoztatója 2018/19-es tanévre
Bevezető

2018 szeptemberében indul el az AKG Általános Iskola első tanéve. Abban az évben, amikor az AKG 30 éves fennállását ünnepli. Különleges esemény ez az indulás, olyan – az AKG fejlődési folyamatán belüli újabb kezdetet jelentő – továbblépés, mely tükrözi az iskola fejlődésbe vetett hitét.

Az új iskolát a pedagógiai elhivatottság mellett a nagy érdeklődés is életre hívta. Melynek következtében valamilyen kiválasztási folyamatot kellett végiggondolnunk, hogy a tervezett létszámoknak megfelelő számú gyermeket tudjunk iskolánkba felvenni.

Alapelveink között szerepel a fejlesztésbe és a fejlődésbe vetett hit, a kisgyerekek elfogadó és együttműködő közegbe való bevezetése és tanítása, a sokféleség szeretete és dicsérete, a különbözőségek erőforrásként való felhasználása. Az iskola tanítói a tanítási és tanulási folyamatok egyénre szabására, az innovatív megközelítésre és az újszerű munkaformák kipróbálására szövetkeztek. Mindezeket a gondolatokat a felvételi folyamatunkban is tükrözzük.

Ha már mindenképpen szükséges egy felvételi eljárást lebonyolítani, hiszen a következő tanévre többszörös a túljelentkezés, akkor az legyen olyan barátságos, humánus és személyes, amilyennek magát az iskolát is képzeltük. Ezzel magunkra és a szülőkre többlet feladatokat hárítunk.

Ez a folyamat nálunk kölcsönösségen, partneri együttműködésen alapul. Kérünk tőletek bizonyos adatokat, történeteket, részleteket ahhoz, hogy megismerhessünk benneteket, ezáltal gyermekeiteket, és lássuk, hogy jót teszünk-e azzal, ha azokat az elveket jelenítjük meg a hétköznapjaitokban, amelyeket mi vallunk. Ezzel párhuzamosan mi is adunk magunkról információkat, és teret adunk annak, hogy ti is megismerjetek bennünket, a tanítókat, az elképzeléseinket. Ahogy mi kialakítunk egy álláspontot, úgy ti is azt teszitek velünk kapcsolatban, amikor leülünk majd egymással beszélgetni. Rajtatok is múlik, akartok-e minket választani, hisztek-e azokban az eljárásokban, amiket mi képviselünk, és tudunk-e együttműködni bizalommal és következetesen.

Az iskola létrejöttével olyan, egy lehetséges társadalmi paradigmaváltást tükröző gyakorlatot szeretnénk megvalósítani, ami tudomásul veszi, hogy a 21. században más képességekre és kompetenciákra van szükségünk, mint amelyeket ma az iskolák túlnyomó többségében átadnak. Ehhez a ti együttműködésetek és segítségetek is kell, első lépésben itt, a felvételi folyamatban.

A felvételi folyamat pontos lépéseit, teendőit az alábbi dokumentum tartalmazza: AKG általános iskola felvételi folyamat 2018/19

Kérjük olvassátok el figyelmesen, és hamarosan megnyitjuk itt a honlapon magát a jelentkezést is.

Kérdés esetén írjatok nekünk az altalanosiskola(kukac)akg.hu email címen.