Felvételi a 7. és 9. gimnáziumi évfolyamra

Felvételi tájékoztató 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik részére

Közzététel: 2023. szeptember

Alternatív Közgazdasági Gimnázium
1035 Budapest, Raktár u. 1. (elérhetőség)

facebooklike

A 2024/2025-ös tanévre való jelentkezés információi

Felvételi tájékoztató: 2023. december 2. (szombat) 11:30 és 14:00
AKG, Színházterem
Regisztráció a felvételi tájékoztatóra

Az iskolában bármelyik napra lehet óralátogatásra jelentkezni:
kapcsolat: terek[kukac]detty.hu

Írásbeli felvételi vizsga

A központi írásbeli vizsgára jelentkezési lapot befogadunk: 2023. december 2.

Elektronikus jelentkezési felület

Írásbeli vizsga hatodikosoknak és nyolcadikosoknak:
2024. január 20. szombat, 10:00
Pótírásbeli: 2024. január 30. kedd, 14:00
A felvételi dolgozatok megte­kintése és az értékelő lapok átvétele:
2024. január 25. (8. évfolyamosok), január 26. (6. évfolyamosok).

Részletes tájékoztató oldal

Felvételi jelentkezés

A felvételi jelentkezés határideje: 2024. február 21. (szerda)

Az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség.

Szóbeli vizsga (egyéni meghívóval): 2024. március 4-9.
Egyéni megállapodás a családokkal: 2024. március, április
Angol nyelvi szintfelmérő, szülői értekezlet: 2024. május
A beiratkozás dátuma: 2024. június 26-28.

Tájékoztatásul: a szülői költségtérítés a 2023/24 tanévben 150 000,- Ft/hó (12 hónapra).

AKG OM azonosító: 035454

Feladatellátási hely: 001
Tagozatkódok:

Hatosztályos: 4+1+2 osztályos gimnázium – 0001
Négyosztályos: 2+1+2 osztályos gimnázium – 0002
(a +1 a nyelvi évet jelzi)

Kedves leendő középiskolás!

Ha a hagyományos tantárgyakat szeretnéd érdekes, új megközelítésben tanulni, emellett szeretnél a továbbtanulásodhoz biztos alapokat, magabiztos fellépést, mindeközben szeretnéd kibontakoztatni a tehetségedet, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 5 és 7 éves képzését neked találták ki.
8500 négyzetméteres intézményünkben az otthonosság érzete mellett tornacsarnok, színházterem, alkotóműhelyek, több ezer kötetes könyvtár, olvasótermek, természettudományi laborok és digitális képzés várnak, továbbá a nyelvi év végén a nyelvvizsga lehetősége is nyitva áll előtted.

Kedves Anyukák és Apukák!

Az AKG Magyarország első alapítványi iskolájaként 1988. augusztus 27-én nyitotta meg kapuit.
Azóta folyamatosan arra törekszünk, hogy gyerekbarát módon, jó légkörben, sokirányú, jól hasznosítható tudást nyújtsunk a nálunk tanuló diákok aktív közreműködésével.
Az 5 vagy 7 éves gimnáziumi képzés, amire most jelentkezésüket várjuk, sokfajta lehetőséget kínál diákjainknak. Problémamegoldó képességük, önállóságuk tudatos fejlesztésével segítséget nyújtunk nekik a világban való jobb eligazodáshoz, az önálló munkához – mindez megkönnyíti számukra a továbbtanulást. A nyelvi év pedig jó alapot jelent a második nyelvvizsgához.

Bevezetés – avagy nagyon röviden az AKG-ról

Az AKG jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola

Általános alapelvünk: A gyerek nem az életre készül, hanem él.

 • Jelenelvű, mert pedagógusaink szakmai meggyőződése, hogy a kamaszkor csak éppen annyira átmeneti állapot az ember életében, mint bármely más életszakasz. Így, a felnőttkorra való kondicionáláson túl, nagy hangsúlyt fektetünk a rövidtávú sikerekre való törekvésre, a napi örömök megélésére, az aktuális problémák, konfliktusok feloldására.
 • Lemondtunk az intézményi szabályozó eszközökről (pl. ellenőrző), s helyére az információ szabadságát, a tanulók szabad döntését, a személyességet, az érdeklődést, az érdekeltséget helyeztük. A jogi eszközök helyére a patrónusi rendszer került. A patrónus választása az iskolakezdés előtti nyitótáborban történik.
 • Szakmai programunk szerint a működés középpontjában az egyes gyerek áll, ezért a személyes kapcsolatokat leginkább erősítő, folyamatos együttműködést igénylő szervezeti és tevékenységformákat alakítottunk ki.
 • Az AKG programja szorosan kötődik a század eleji reformpedagógiákhoz, pedagógiai alternatívákhoz; érték, norma és képzési alternatívákat kívánunk közvetíteni diákjaink számára.

Az AKG is iskola. Egy gimnázium, ahol tanulni lehet és kell!

 • Az AKG digitális iskola. Minden tanuló a képzés egész ideje alatt saját laptopján tanul, s a feladatok, információk egyaránt digitálisan kerülnek feldolgozásra.
 • A program a központi érettségi követelményeket meghaladó célokat tartalmaz.
 • A képzés három szakaszból áll.
  • a 10. évfolyam végéig tartó kultúraközvetítő, alapozó szakaszból
  • A 11. évfolyamon második idegen nyelvet megtanító nyelvi évből
  • a 12-13. évfolyam pályakialakító, felvételire felkészítő szakaszból
 • Minden tanulónak a képzés alatt meg kell tanulnia önállóan és csoportban együttműködve tanulni, elemezni, összegezni, prezentálni.
 • Az AKG szakmai programjának célja a képességfejlesztés, s ezen belül kiemelten a szociális kompetenciák fejlesztése.
 • Minden tanulónak önálló rövid és egész éves projektet kell teljesíteni.
 • Az érettségire bocsátás feltétele két idegen nyelvből középfokú (B2) nyelvvizsga.
 • A végzős tanulók átlagos érettségi eredményei több évtizedes átlagban meghaladják a 80%-ot.
 • Lényegében minden tanítványunk továbbtanul, az utóbbi években kb. 50%-uk külföldön.

Az AKG alapítványi iskola

 • A tanulmányok költségeit az állami normatív támogatás (20%) és a szülői ház költségtérítése fedezi (80%).
 • A költségtérítés az AKG minden kötelező programelemét fedezi, további tanulmányi költségek vállalására nincs szükség (kivétel a külföldi út utazási költsége).
 • Az étkezés és az egyéni taneszközök (füzet, íróeszköz, számítógép, tankönyv stb.) költségeit a család fedezi

Az AKG a miniszter által jóváhagyott alternatív kerettantervvel rendelkezik

A részletes program itt olvasható: Az AKG pedagógiai programja

Amit a jelentkezésről tudni kell

Írásbeli felvételi: az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban rendezett központi írásbeli vizsgára egyénileg kell jelentkezni.

Az előző tanévek írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói (oh.gov.hu)

Az Oktatási Hivatal hivatalos jelentkezési lapját kitöltve a következő címre kell eljuttatni: AKG, 1035 Budapest, Raktár utca 1.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon feltétlenül tüntessék fel a használatban lévő elérhetőségi email címeket!

Szóbeli felvételi: Az írásbeli felvételi vizsga után lehet jelentkezni az iskola megfelelő tagozatára a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer segítségével.

Az AKG OM azonosító kódja: 035454

a 4+1+2 hatosztályos gimnázium tagozatkódja: 0001
a 2+1+2 négyosztályos gimnázium tagozatkódja: 0002
(a +1 a nyelvi évet jelzi)

Minden további tájékoztatást a +36-1-250-3752, +36-1-388-6759 telefonszámokon, illetve a felveteli[kukac]akg.hu email címen lehet kérni.

A felvételi eljárással kapcsolatban Laffer Zsuzsa iskolamenedzsernél lehet kérni tájékoztatást, a laffer.zsuzsa[kukac]akg.hu címen.

A felvételi eljárás

Felvételi keretszámok: Az AKG a hatodik és nyolcadik osztályt végzett diákok közül egyaránt 48-52 főt vesz fel, minden jelentkezőnek felvételi vizsgát kell tennie.

A felvételi két részből áll, a felvételi döntés a szóbeli beszélgetés alapján történik.  Az általános iskolai bizonyítvány, az írásbeli vizsga, valamint a szülői használati útmutató (a jelentkezőről szóló leírás) biztosítja a felvételi döntések hátterét.

 1. Központi írásbeli vizsga – kétszer 45 perces, magyar nyelvi és matematikai kompetenciamérő dolgozat. A vizsgán elérhető: 100 pont.
 2. Általános iskolai bizonyítvány. A pontszámba a felvételi időszak félévi eredménye és a megelőző tanév év végi eredménye számít. A számított tantárgyak (5 db): irodalom és nyelvtan osztályzat átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv (ha több van, akkor a jobbik eredmény), természetismereti tantárgy (ha több van, akkor a jobbik eredmény). A felvételi eredménybe beszámítható tantárgynak tanévenként azonosnak kell lennie (így nem lehetséges az egyik tanévben pl. az angol, a másik tanévben pl. a német nyelv beszámítása). Kivételt jelent ez alól, ha az adott tantárgynak csak egy tanévben van osztályzata (pl. az egyik évben természetismeret, a másik évben biológia osztályzat van, és nincs a két tanévben azonos nevű természetismereti tantárgy). Elérhető: 50 pont.
 3. Szóbeli felvételi beszélgetés (felvételi alkalmassági döntés). A szóbeli felvételi vizsgához szükséges egy szülők által írt „használati útmutató”, segédanyag a szóbeli beszélgetéshez (küldhető e-mailben: felveteli[kukac]akg.hu)

A szóbeli vizsga előtt elérhető pontszám 150 pont. Ötszöröst meghaladó túljelentkezés esetén a 180. helyen lévő tanuló pontszáma határozza meg a szóbelire való behívás ponthatárát – mindkét tagozat esetében, külön-külön.

A szóbelin a háromfős felvételi bizottság dönt a felvételről. A felvételin figyelembe vesszük az írásbeli teljesítményt, az általános iskolai bizonyítványt és a szülői használati útmutatót.

A szóbelin vizsgált képességek:

 • folyamatos olvasás és szövegértés,
 • írás- és fogalmazáskészség, a legalapvetőbb anyanyelvi ismeretek, életkorhoz igazodó szókincs,
 • beszédkészség, kommunikációs helyzetfelismerés,
 • figyelemkoncentrációs képesség,
 • az analitikus gondolkodás elemi szintjei,
 • a négy alapművelet készségszintű használata,
 • elemi logikai problémák felismerése és megoldási képessége,
 • szabály- és normatudat, együttműködési képesség,
 • a társadalmi szokások megfelelő helyzetekben megjelenő használatának ké­pessége,
 • elemi etikai normák,
 • a közvetlen környezetben való tájékozódás, eligazodás képessége

A szóbeli bizottság által meghatározott döntési kategóriák: feltétlenül megfelelt, megfelelt, alapítványi férőhelyen felvehető, nem felelt meg.

Amennyiben a feltétlenül megfelelt kategóriában több alkalmas jelentkezőt választ ki az adott tagozathoz tartozó összes felvételi bizottság, mint a meghirdetett keretszám, a rangsorrendet az írásbeli eredmény és az általános iskolai bizonyítvány együttes pontszáma (max. 150 pont) határozza meg. Amennyiben a feltétlenül megfelelt kategóriába kevesebb jelentkező kerül, mint a meghirdetett keretszám, a megfelelt kategórián belül a rangsorrend szerint kerülnek felvételre a jelentkezők.

Az azonos teljesítményt nyújtó jelentkezők között az AKG-s kötődés előnyt jelent (volt AKG-s szülő, jelenlegi AKG-s testvér).

A felvettek 2/3-át az iskola, 1/3-át a többletköltségeket vállalók közül az alapítvány veszi fel, azok közül, akik megfeleltek a felvételi eljárásban, de nem kerültek be a felvettek közé. Az iskolai felvételről a felvételi bizottságok, az alapítványi helyekről az alapítvány ügyvezetése dönt – az évfolyam patrónusainak egyetértésével. Az AKG ösztöndíj támogatást nyújt az arra érdemes, tehetséges tanulóknak. Függően a felvételin elért eredménytől és a család anyagi helyzetétől, a támogatás a képzés teljes költségét is fedezheti.

Az írásbeli és a szóbeli felvételin való részvétel díjtalan.

Az alapítványi férőhelyekre való felvételi eljárásról

Az alapítványi férőhelyek fenntartásának célja az iskola működéséhez többlettámogatás gyűjtése.

A többlettámogatás céljai:

 1. A rosszabb anyagi helyzetben lévő tehetséges tanulók felvétele,
 2. A hátrányosabb helyzetben lévő családok támogatása,
 3. Az AKG infrastrukturális, technikai fejlesztése,
 4. Az átlagos költségtérítés csökkentése.

Az elmúlt években évi több százmillió forint fejlesztést és ösztöndíj-támogatást biztosított az iskola, illetve a tanulói számára az AKG Alapítvány.

Az AKG Alapítvány évente 16-18 jövendő hetedikes és 16-18 fő kilencedikes tanulót vehet fel az AKG felvételijén részt vett és fel nem vett tanulók közül. A felvételi lehetőséghez a szülői költségtérítést meghaladó, az iskola működését szponzoráló támogatással lehet jutni. Ezekre a helyekre írásos ajánlatot kell tenni, mely a vállalt többlettámogatás összegét és ütemezését tartalmazza.

A többletköltség vállalásáról lezárt borítékban, legkésőbb az iskolai férőhelyekről hozott döntést követő héten lehet nyilatkozni. A döntésre két fordulóban kerül sor. Minden ajánlattevő tájékoztatást kap az ajánlat elfogadásáról, illetve módosítási lehetőségéről. A módosításokat követően a kisiskola egyetértésével az alapítvány ügyvezetője dönt a felvételről, erről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket.

Az AKG Alapítvány csak olyan tanulót vehet fel, akinek felvételét a kisiskola patrónusai is elfogadják.

Az alapítványi helyről született döntés szempontjai

 1. Az ajánlat jelenértékű összege
 2. A tanuló felvételi szereplése
 3. Az azonnali támogatás összege.

A felvételi döntések után

A 48-52 tanuló felvételéről két fordulóban, de azonos eljárásban tájékoztatjuk az iskolai és az alapítványi férőhelyen felvetteket.

A mi döntésünket követően a családoknak háromoldalú, hosszútávú szerződést ajánlunk. A szerződés tartalmazza az iskola, a család és a tanuló kötelezettségeit, jogait, beleértve a tartalmi és anyagi területeket egyaránt.

Első fordulóban a 32 iskolai felvett tanuló családjával köt az iskola és az alapítvány polgárjogi szerződést (ennek szövegét előzetesen közzétesszük az AKG honlapján). A második fordulóban a szponzori döntéseket követően köt az alapítvány és az iskola polgárjogi szerződést a családokkal.

A szerződés aláírását követően, beíratáskor keletkezik az AKG-val tanulói jogviszonya a tanulónak. A szerződés aláírását követően mindkét csoport azonos módon, azonos tanulói jogviszonnyal vesz részt az AKG életében. Az, hogy a tanulót az iskola vagy az alapítvány vette fel, nem nyilvános információ.

Visszalépés esetén a kisiskola patrónusai döntenek a következő tanuló felvételéről.

A képzés jellemzői

Alsó középfokú szakasz
7-10. évfolyamon (hatosztályos gimnázium, 4+1+2 tagozat)
9-10. évfolyamon (négyosztályos gimnázium, 2+1+2 tagozat)
(a +1 a nyelvi évet jelzi)

Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozásnélküliség jellemzik. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (informatikai-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés). A tantárgyak szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és számos területen lehet egyénileg elmélyülni az anyagban. Minden diák azzal foglalkozik a legtöbbet, ami a legjobban érdekli.
Az első két évben magasabb óraszámban tanulják az angol nyelvet (kellő számú biztos angoltudással rendelkező diák felvétele esetén, az iskolai kapacitást figyelembe véve egy másik nyelvet).

Nyelvi év: 11. évfolyam (mindkét tagozaton)

Ebben az évben az órák 2/3 részében (18 órában) a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szintentartás és képességfejlesztés történik. A második idegen nyelvet kezdő szintekről kezdik a csoportok, és a tanév végén B2 szintű vizsgát tesznek. A tanévben így 4 hagyományos iskolai tanév tananyaga sűrűsödik össze egy egyéves folyamatos intenzív nyelvtanulássá. A második félév végén 9-10 napos csereutazáson vesznek részt tanulóink az adott nyelvterületen (Spanyolországban, Németországban és Franciaországban). Állandó cserepartnereink diákjait a mi diákjaink látják vendégül. A nyelvi év befejezése után tanulóink nagy arányban tesznek előrehozott középszintű érettségit, nyelvvizsgát. A szakasz önálló éves projektbeszámolóval zárul.

Felső középfokú szakasz: 12-13. évfolyam (mindkét tagozaton)

A gimnáziumi képzésben differenciált, alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzést nyújtunk. Ezt a szakaszt a szaktudományok önálló megjelenése, a jellemzően egyéni órarendek, az önálló tanulás, a tárgyanként, programonként többszintű (emelt, közép) képzés, a szaktudományos specializációk, osztályozás, vizsgák, a nagyobb lélegzetű egyéni alkotások jellemzik. Általános cél a pályaorientáció, az érettségire, felvételire való felkészítés, de hangsúlyos a tanulás, mint öncél, a tudás, a kultúra megszerzésének öröme.

Tantárgyak: magyar irodalom, történelem, idegen nyelvek, anyanyelv, matematika, természettudományok (fizika, kémia, természetföldrajz, biológia), társadalomtudományi és közgazdasági tantárgyak (közgazdaságtan, társadalomismeret, pszichológia, társadalomföldrajz) művészeti tárgyak, alkotó körök, testnevelés.

Az iskola az érettségi tárgyakból 5 főtől, bármely más tárgyból 8 főtől biztosít tanulási lehetőséget.

Horn György az AKG-ról