Felvételi a 7. és 9. gimnáziumi évfolyamra

Felvételi tájékoztató 6. és 8. osztályos tanulók és szüleik részére

Alternatív Közgazdasági Gimnázium
1035 Budapest, Raktár u. 1. (elérhetőség)

10

facebooklike

A 2019/2020-es tanévre való jelentkezés információi

Felvételi tájékoztató, nyílt nap: 2018. december 8. (szombat) 11:30 (nyolcadikosoknak)  és 13:30 (hatodikosoknak)
AKG, Színházterem

Jelentkezési határidő az írásbeli vizsgára: 2018. december 8. (a nyílt napon is befogadunk jelentkezési lapot)

Írásbeli vizsga hatodikosoknak és nyolcadikosoknak:
2019. január 19. szombat, 10:00 óra
Pótírásbeli: 2019. január 24. csütörtök, 14:00 óra
A felvételi dolgozatok megtekintése a titkárságon: január 28-29, 9-16h

Szülői tájékoztató és jelentkezési lap írásbeli vizsgára (OH, PDF)

A felvételi jelentkezés határideje: 2019. február 18.

A jelen tanévi felvételi eljárástól kezdve az egyénileg jelentkezést benyújtó tanulók is kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. A felvételi eljárás központi tájékoztatója itt érhető el.

Szóbeli vizsga (egyéni meghívóval): 2019. március eleje

Egyéni megállapodás a családokkal: 2019. március, április

Angol nyelvi szintfelmérő, szülői értekezlet: 2019. május

A beiratkozás dátuma: 2019. június 20-21.

A szülői költségtérítés a 2019/20 tanévben 100 000,- Ft/hó.

AKG OM azonosító: 035454
Tagozatkódok:

1+6 osztályos gimnázium – 0001
2+1+2 osztályos gimnázium – 0002
(a +1 a nyelvi előkészítő évfolyamot jelzi)

Kedves leendő középiskolás!

Ha a hagyományos tantárgyakat szeretnéd érdekes, új megközelítésben tanulni, emellett szeretnél a továbbtanulásodhoz biztos alapokat, magabiztos fellépést, mindeközben szeretnéd kibontakoztatni a tehetségedet, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium 5 és 7 éves képzését neked találták ki.
8500 négyzetméteres intézményünkben az otthonosság érzete mellett tornacsarnok, színházterem, alkotóműhelyek, több ezer kötetes könyvtár, olvasótermek, természettudományi laborok és digitális képzése várnak, továbbá a nyelvi előkészítő évfolyam végén a nyelvvizsga lehetősége is nyitva áll előtted.

Kedves Anyukák és Apukák!

Az AKG Magyarország első alapítványi iskolájaként 1988. augusztus 27-én nyitotta meg kapuit.
Azóta folyamatosan arra törekszünk, hogy gyerekbarát módon, jó légkörben, sokirányú, jól hasznosítható tudást nyújtsunk a nálunk tanuló diákok aktív közreműködésével.
Az 5 vagy 7 éves gimnáziumi képzés, amire most jelentkezésüket várjuk, sokfajta lehetőséget kínál diákjainknak. Problémamegoldó képességük, önállóságuk tudatos fejlesztésével segítséget nyújtunk nekik a világban való jobb eligazodáshoz, az önálló munkához – mindez megkönnyíti számukra a továbbtanulást. A nyelvi előkészítő évfolyam pedig jó alapot jelent az egyetemi felvételihez ma már elengedhetetlen nyelvvizsgához.

Az AKG pedagógiai programja

Amit az AKG-ról még tudni kell

11

Az iskola általános alapelve: A gyerek nem az életre készül, hanem él.

Az AKG jelenelvű, szabad, személyközpontú, alternatív iskola.

  • Jelenelvű, mert pedagógusaink szakmai meggyőződése, hogy a kamaszkor csak éppen annyira átmeneti állapot az ember életében, mint bármely más életszakasz. Így, a felnőttkorra való kondicionáláson túl, nagy hangsúlyt fektetünk a rövid távú sikerekre való törekvésre, a napi örömök megélésére, az aktuális problémák, konfliktusok feloldására.
  • Lemondtunk az intézményi szabályozó eszközökről (pl. ellenőrző), s helyére az információ szabadságát, a tanulók szabad döntését, a személyességet, az érdeklődést, az érdekeltséget helyeztük.
  • Szakmai programunk szerint a működés középpontjában az egyes gyerek áll, ezért a személyes kapcsolatokat leginkább erősítő, folyamatos együttműködést igénylő szervezeti és tevékenységformákat alakítottunk ki.
  • Az AKG programja szorosan kötődik a század eleji reformpedagógiákhoz, pedagógiai alternatívákhoz; érték, norma és képzési alternatívákat kívánunk közvetíteni diákjaink számára.

14Ingyenes helyek az AKG-ban

A tanulmányok költségeit az állami normatív támogatás és a szülői ház költségtérítése fedezi.

Az AKG ösztöndíj támogatást nyújt az arra érdemes, tehetséges tanulóknak. Függően a felvételin elért eredménytől és a család anyagi helyzetétől, a támogatás a képzés teljes költségét is fedezheti.

A költségtérítés az AKG minden programelemét fedezi, további költségek vállalására nincs szükség.

Amit a jelentkezésről tudni kell

01Írásbeli felvételi: az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban rendezett központi írásbeli vizsgára az általános iskolán keresztül és egyénileg is lehet jelentkezni.

Az Oktatási Hivatal hivatalos jelentkezési lapját kitöltve a következő címre kell eljuttatni:
AKG 1035 Budapest, Raktár utca 1.

Az írásbeli felvételi vizsga után szükséges jelentkezni az iskola megfelelő tagozatára.

Az AKG OM azonosító kódja: 035454
a 6+1 osztályos gimnázium tagozatkódja: 01
a 2+1+2 osztályos gimnázium tagozatkódja: 02

Minden további tájékoztatást a +36-1-250-3752, +36-1-388-6759 telefonszámokon, illetve személyesen lehet kérni iskolánkban: Bereczki Andrea iskolatitkárnál, Gáncs Zsuzsa iskolamenedzsernél.
A tanórák előzetes egyeztetés után tetszőleges napokon látogathatóak (egyeztetés Gáncs Péternével: gancs[kukac]akg.hu).

A felvételi eljárás

A felvételi döntés a szóbeli beszélgetés, a bizonyítvány és az írásbeli vizsga alapján történik.

1. Központi írásbeli vizsga (elérhető: max. 100 pont)

2. Általános iskolai bizonyítvány (elérhető: max. 50 pont). A pontszámba a felvételi időszak félévi eredménye és a megelőző tanév év végi eredménye számít. A számított tantárgyak (5 db): matematika, történelem, idegen nyelv (ha több van, akkor a jobbik eredmény), természetismereti tantárgy (ha több van, akkor a jobbik eredmény), irodalom és nyelvtan osztályzat átlaga.

3. Szóbeli felvételi beszélgetés (felvételi alkalmassági döntés). A szóbeli felvételi vizsgához szükséges egy szülők által írt „használati útmutató”, segédanyag a szóbeli beszélgetéshez (küldhető e-mailben: titkarsag[kukac]akg.hu)

A szóbeli felvételin felvételre alkalmasnak ítélt vizsgázók rangsorrendjét az írásbeli vizsga és az iskolai bizonyítvány pontszáma határozza meg. Ötszöröst meghaladó túljelentkezés esetén – az írásbeli eredmények alapján – az első 180 tanulót hívjuk be a szóbeli felvételire. Az írásbeli és a szóbeli felvételin való részvétel díjtalan.

Az előző tanévek írásbeli felvételi feladatsorai és javítási útmutatói (oh.gov.hu)

Felvételi keretszámok

16Az AKG a hatodik osztályt végzett diákok közül két osztály tanulót vesz fel, összesen 48 főt. Minden jelentkezőnek felvételi vizsgát kell tennie. Az AKG a többletköltségeket vállalók közül további tanulókat vesz fel, olyanokat, akik részt vettek a felvételi eljárásban, de nem kerültek be a felvételi eljárásban felvettek közé.
Csoportbontások a kezdő hetedik évfolyamon: 4 csibében (a patrónus “osztálya”), az epochális tantárgyak 2 kupacban, az idegen nyelvek 3 vagy 4 szint szerint bontott csoportban.

Az AKG a nyolcadik osztályt végzett diákok közül két osztály tanulót vesz fel, összesen 48 főt. Minden jelentkezőnek felvételi vizsgát kell tennie. Az AKG a többletköltségeket vállalók közül további tanulókat vesz fel, olyanokat, akik részt vettek a felvételi eljárásban, de nem kerültek be a felvételi eljárásban felvettek közé.
Csoportbontások a kezdő kilencedik évfolyamon: 4 csibében (a patrónus “osztálya”), az epochális tantárgyak 2 kupacban, az angol 3 vagy 4 szint szerint bontott csoportban.

A képzés jellemzői

026+1 osztályos tagozat

Alsó középfokú szakasz: 7-10. évfolyam

Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzik. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

Nyelvi előkészítő év: 11ny. évfolyam

05Ebben az évben az órák 2/3 részében a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szinten tartás és képességfejlesztés történik. A második idegen nyelvet kezdő szintekről kezdik a csoportok, és a tanév végén B2 szintű vizsgát tesznek. A tanévben így 4 hagyományos iskolai tanév tananyaga sűrűsödik össze egy egyéves folyamatos intenzív nyelvtanulássá. A második félév végén 9-10 napos csereutazáson vesznek részt tanulóink az adott nyelvterületen (Spanyol-, Német,- és Franciaországban). Állandó cserepartnereink diákjait a mi diákjaink látják vendégül. A nyelvi előkészítő évfolyam befejezése után tanulóink nagy arányban tesznek előrehozott középszintű érettségit, nyelvvizsgát. A szakasz önálló éves projektbeszámolóval zárul.

2+1+2 osztályos tagozat

07

Alsó középfokú szakasz: 9-10. évfolyam

Az alapképzésben általános és egységes képzést nyújtunk, a személyre szóló differenciálás a csoportokon belül történik. Az iskolai életet a gyakorlatias és problémacentrikus megközelítés, az epochális tanítás, a projektek, a differenciált, de mindenki számára előírt tevékenységformák, dominánsan iskolai, gyakorlatorientált, a tapasztalatokon nyugvó ismeretszerzés, közösségi tanulás, osztályozás nélküliség jellemzik. Tantárgyblokkokban, nagyobb műveltségi körökben tanítunk: anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikációs; társadalomismereti; matematika; művészeti; természettudományi blokkok; gyakorlati tárgyak (számítógép-ismeret, művészeti alkotó tevékenységek, gazdálkodási ismeretek, kommunikáció, tanulásmódszertan, testnevelés).

A tantárgyak szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és számos területen lehet egyénileg elmélyülni az anyagban. Minden diák azzal foglalkozik a legtöbbet, ami a legjobban érdekli.
Az első két évben magasabb óraszámban tanulják az angol nyelvet (kellő számú biztos angoltudással rendelkező diák felvétele esetén, az iskolai kapacitását figyelembe véve egy másik nyelvet).

Nyelvi előkészítő év: 11ny. évfolyam

05Ebben az évben az órák 2/3 részében a második idegen nyelv intenzív tanulása (spanyol francia, német) mellett informatikai képzés, testnevelés, angol szinten tartás és képességfejlesztés történik. A második idegen nyelvet kezdő szintekről kezdik a csoportok, és a tanév végén B2 szintű vizsgát tesznek. A tanévben így 4 hagyományos iskolai tanév tananyaga sűrűsödik össze egy egyéves folyamatos intenzív nyelvtanulássá. A második félév végén 9-10 napos csereutazáson vesznek részt tanulóink az adott nyelvterületen (Spanyol-, Német,- és Franciaországban). Állandó cserepartnereink diákjait a mi diákjaink látják vendégül. A nyelvi előkészítő évfolyam befejezése után tanulóink nagy arányban tesznek előrehozott középszintű érettségit, nyelvvizsgát. A szakasz önálló éves projektbeszámolóval zárul.

Felső középfokú szakasz: 11-12. évfolyam (mindkét tagozaton)

12A gimnáziumi képzésben differenciált, alternatívákat kínáló, teljes, érettségivel lezárt képzést nyújtunk. Ezt a szakaszt a szaktudományok önálló megjelenése, a jellemzően egyéni órarendek, az önálló tanulás, a tárgyanként, programonként többszintű képzés, a szaktudományos specializációk, osztályozás, vizsgák, a nagyobb lélegzetű egyéni alkotások jellemzik. Általános cél a pályaorientáció, az érettségire, felvételire való felkészítés, de hangsúlyos a tanulás, mint öncél, a tudás, a kultúra megszerzésének öröme.

Tantárgyak: magyar irodalom, történelem, idegen nyelvek, anyanyelv, matematika, természettudományok (fizika, kémia, természetföldrajz, biológia), társadalomtudományi és közgazdasági tantárgyak (közgazdaságtan, társadalomismeret, pszichológia, társadalomföldrajz, néprajz), művészeti tárgyak, alkotó körök, testnevelés.

Az iskola az érettségi tárgyakból 5 főtől, bármely más tárgyból 8 főtől biztosít tanulási lehetőséget.

Az elmúlt években az iskolában végzett diákok 95-100%-a tanult tovább magyar vagy külföldi felsőoktatási intézményben.

Horn György az AKG-ról