« Általános iskola

Felvételi tájékoztató elsősöknek a 2024/25-es tanévre

A fenntartó, az AKG Alapítvány eredeti célja, amiért elindította az általános iskolai képzést, a volt diákok igényének kielégítése volt, akik gyermekeiknek szerettek volna hasonló szellemiségű iskolát, mint amilyen középiskolába ők jártak. Ennek okán előnyt élveznek a kötődéssel rendelkező gyermekek, de felvételük nem automatikusan történik.

 

Az AKG felvételi tájékoztatója a 2024/25-ös tanévre az 1. évfolyamra

2024. szeptemberében indul el az AKG általános iskolai képzésének hetedik tanéve.

A képzés részleteiről a honlapon, a pedagógiai programban olvashattok:

AKG pedagógiai program, kerettantervek

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a gyermek tankötelezettségének (2024. augusztus 31-ig betöltött 6. életév) megkezdésével kapcsolatban, és az óvodában maradással az alábbi linken olvasható a TÁJÉKOZTATÓ.

 

Általános tudnivalók:

2023. október 16-20. és november 13-17.                Óralátogatás szülőknek (regisztráció: OKTÓBER 16.-20.   NOVEMBER 13.-17.)

2023. december 1. 17:00                                          Horn György tájékoztatója és 16:00 órától beszélgetés a leendő kísérőkkel                                                                                                 regisztráció az eseményre: ITT

2023. szeptember 18.-december 8.                          Online felvételi ADATLAP kitöltése (a jelentkezést lezártuk)

2023. december 11.- 2024. január 12.                      Személyes beszélgetés, ismerkedés a családokkal

2024. január 19.                                                         Döntés az iskolai alap férőhelyekről, szerződéskötés és az alapítványi férőhelyek                                                                                     meghirdetése

2024. február 9.                                                         Döntés az alapítványi férőhelyekről, szerződéskötés

2024. április 18-19.                                                    Beiratkozás

Az itt rögzített felvételi eljárás a szülőktől több idő-, és energiabefektetést kíván meg, mint egy hagyományos iskolában. Ennek oka az, hogy nem gyerekeket veszünk fel, hanem családok csatlakozását várjuk. Olyan családokét, akik elvárásainak meg tudunk felelni, akikhez hasonlóan gondolkodunk az iskola szerepéről és feladatairól. További információkat a programunkról, működésünkről, és napi aktualitásokról a facebook oldalunkon találtok: https://www.facebook.com/akgaltalanosiskola

Az induló elsős kisiskolába 48-52 gyermek kerül be, akik két 24-26 fős kupacban tanulnak.

 • A felvételi folyamat során a kísérők döntése alapján kerülnek kiválasztásra a gyerekek. Először az a 32 fő, akik normál költséghozzájárulási összeggel kerülnek felvételre.
 • Egy diák havi költsége 200 000 forint fölött van, vagyis az iskola működése ennyibe kerül. A havi költségtérítés 150 000 forint, amit azzal tudunk ezen a szinten tartani, hogy minden évfolyamon további 16-20 fő alapítványi helyen kerül felvételre. Azok a családok, akikkel kölcsönösen választjuk egymást a gyermek tanulmányainak éveire, de nem kerültek be az alaphelyekre, ajánlatot tehetnek az alapítványi helyek egyikére.

 

Az AKG általános iskolai képzési szakaszára előnnyel, de nem automatikusan kerülhetnek be azok a gyerekek, akik családi AKG kötődéssel rendelkeznek, azaz:

 • akiknek testvére(i) jelenleg az AKG általános iskolai vagy gimnáziumi képzési szakaszára jár(nak),
 • akiknek szülei az AKG gimnáziumi képzését végigjárták,
 • és a kollégáink gyermekei.

Az AKG-s előnyt a felvételi eljárás pozitív elbírálása után, akkor lehet érvényesíteni, amennyiben a teljes összegű képzési költséget megfizeti a család, költséghozzájárulási díj csökkentését, vagyis ösztöndíj támogatást nem kér.

Azok a szülők, akiknek gyermeke felvételt nyert az iskolába, polgárjogi szerződésben vállalják a költséghozzájárulási díj fizetését, az iskola pedig a programban vállalt feladatok teljesítését. A szerződést a felvételt nyert tanulók nevének kihirdetését követően megkötjük. 

Az általános iskolai képzés három osztálytanítós rendszerben zajlik, majd a diákok automatikusan a gimnáziumi képzési szakaszba lépnek át a Kiscelli utcai épületben, ugyanabban az iskolában.

Az újonnan, első évfolyamra belépő gyerekek kiválasztását többnyire azok a pedagógusok végzik, akik az osztályokban kísérők lesznek. Ők olvassák el a jelentkezési lapokat, és bonyolítják le a személyes találkozókat. A kísérők azokat a gyerekeket és családjukat választják a kisiskolába, akikkel kölcsönösen úgy gondolják, hogy a gyermek számára sikeres lehet az együttműködés.

Iskolánk nem integráló iskola. Minden gyermeknek egyéni útja van (részletesen erről itt olvashattok: EGYÉNI ÚT), azonban bármilyen diagnosztizált sajátossággal élő gyermeket csak akkor tudunk fogadni, ha a leendő kísérők ezt vállalni tudják. Ez mindig az adott kisiskolában lévő kísérők döntése.  Ha a kísérők fogadják az adott gyermeket, a szerződés aláírásakor a szülők elfogadják, hogy a gyermekük számára a szakértői vizsgálat során előírt speciális fejlesztésről külön megállapodást kötünk.

A jelentkezés menete:

 1. lépés: Online adatlap kitöltése 

A jelentkezés időszaka: 2023. szeptember 18-december 8.

Az adatlap

 • Az alapadatokon kívül kérjük az esetleges szakértői, egészségügyi véleményeket, óvodai jellemzést, iskolaérettségi igazolást feltölteni.
 • Része egy motivációs levél, amelyben a szülők leírják, hogy miért ezt a képzést választják, mit várnak tőlünk, milyen elvárásaik vannak az iskolával szemben a képzési időszak alatt és a végén.
 • Valamint kérjük a gyermek bemutatását, egy „használati utasítást”: miben jó a gyermek, mi a fontos számára, mire figyeljenek a pedagógusok.
 • A felületen többek között egy szülői együttműködési és adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is kérjük, illetve egy kötelezettségvállalást arra nézve, hogy minden információt megadtak a szülők a gyermekről.

A jelentkezés sorrendje az online felületen nem befolyásolja a felvételi menetét.

Az AKG kötődő és nem kötődő családok online jelentkezése egy időben történik, a kötődés megjelölésével.

 1. lépés: Személyes családi beszélgetések

A személyes beszélgetésekre 2023. december 11 – 2024. január 12. között biztosítunk időpontokat. Első körben az AKG kötődéssel rendelkező családokkal találkozunk.

A kötődő családokkal éppen azért kezdjük és zárjuk a felvételi folyamatot korábban, hogy világosan lehessen látni, hány szabad helyünk van az alaphelyeken. Ezért ebben a tanévben a kötődő családok alaphelyes felvételről való döntés december 20.-val lezárul. 

A személyes találkozó egy kötetlen beszélgetés lesz előzetesen egyeztetett időpontban. Ennek során egy-egy család általában két pedagógussal találkozik. Ez az alkalom nem egy hagyományos felvételi szituáció, nem vizsgahelyzet. Ide akár a testvéreket, a nagyszülőket is elhozhatjátok, illetve bárkit, aki a család életében napi szinten meghatározó szerepet tölt be. Ezzel az a célunk, hogy személyesen megismerjük azt a családi közeget, ami a gyermeket körülveszi. Ezen találkozás után mind az iskolának, mind a családoknak lehetősége van arra, hogy végleges döntést hozzatok. A családok részéről történt visszalépést minden esetben emailben kérjük elküldeni. 

A kisiskolai kísérők a döntés során az alábbi szempontokat tartják szem előtt:

 • A legfontosabb szempont, hogy a mi iskolánk meg tud-e felelni a jelentkező családok elvárásainak.  
 • A „használati útmutatóban” írtakat figyelembe véve hogyan tudjuk segíteni a gyermekek fejlődését.
 • Vizsgáljuk, hogy hasonló elveket vallunk-e a nevelésről, és arról, hogy mi az iskola feladata ma.
 • Hasonlóan gondolkodunk-e arról, hogy mik a legfontosabbak a gyermek fejlesztése során az egyes életkori szakaszokban?
 • A csoport egyensúlyának megtartása érdekében mérlegeljük, hogy a speciális nevelési igényeket el tudjuk-e látni. 
 • Figyelembe vesszük a fiúk, lányok arányát.
 • A szülők vállaljak-e, hogy a gyerekek pedagógiai programunknak megfelelően, egyénileg kialakított tanulási folyamat, fejlődési út mentén haladnak?
 • Nyitottak-e a szülők az innovatív megoldásokra?
 1. lépés: Alapítványi ajánlattétel

Azoknak a családoknak, akik az alap költséghozzájárulási helyekre nem kerültek be, az ismerkedési folyamat után, lehetőségük van alapítványi helyre jelentkezni. Azok a családok, akik erről értesítést kapnak, (vagyis kölcsönösen választjuk egymást), egyedi pénzügyi ajánlatot tehetnek. Az ajánlat bármekkora lehet. Vagyis 1 Ft,-tól kezdődően bármekkora összeget lehet ajánlani. Egy diák havi költsége 200.000,- Ft, vagyis az iskolánk működtetése ennyibe kerül. A havi költségtérítés 150.000,- Ft-os összege ennél jóval kevesebb, amit azzal tudunk alacsonyabban tartani a többség számára, hogy minden évfolyamon a diákok 1/3-a alapítványi helyen kerül felvételre.

A beérkezett pénzügyi felajánlásokat sorrendbe állítjuk, és a felvételi beszélgetések tapasztalataival összevetve születik meg a döntés arról, hogy kik kerülnek be alapítványi helyeken az évfolyamra. Mivel a mindennapi működés finanszírozásáról van szó, az ajánlatok mérlegelésénél nem támogatjuk a részletfizetést. Előnyt élveznek az egyösszegű és rövid távú ajánlatok.

Az alapítványi helyekről, a felvételiztető pedagógusok egyetértésével, az alapítvány képviselői döntenek.

Legkésőbb 2024. február 9-ig írásban értesítünk minden családot, akik részt vettek a felvételi folyamatban, hogy be tudnak-e iratkozni az AKG 1. évfolyamára a 2024/25 tanévre.