Érettségi eredmények – 2015. június

Korábbi évek érettségi eredményei

erettsegi

2015. június 15-től 19-ig három vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. A bizottságokba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink és vendégtanulók (összesen 206 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 120 tanulónk jelentkezett:
18 tizedikes (10/5. évfolyam)
39 11ny nyelvi éves
63 tizenegyedikes (48 hétosztályos és 15 fő 11PK12G osztályos)

További 3 vizsgázó nem volt az iskolánkkal tanulói jogviszonyban. Ők mind (123 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 59 tizenkettedikes (IrkaFirka évfolyam, 7 osztályos képzés) és 24 fő 12PK13G-s (5 osztályos képzés) végzős tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (83 fő).

A minimális öt tárgyból 16 tanuló vizsgázott,
42-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
17-en hét tárgyból,
6-en nyolc tárgyból
és 2 fő kilenc tárgyból.*

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


A hétosztályos tagozat végzős, 12. évfolyamos tanulói (59 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 373 vizsga közül 107 vizsga volt emelt szintű (29%).
[Országos arány: 10%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 39-en (43% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 15%)
biológiából 7-en (88%),
fizikából 3-an (75%),
francia nyelvből 1-en (14%**),
gazdasági ismeretekből 4-en (100%),
informatikából 1-en (9%*),
japán nyelvből 1-en (50%),
kémiából 6-an (100%),
magyar nyelv és irodalomból 1-en (1,7% – Országos arány: 2,4%),
matematikából 11-en (19% – Országos arány: 5%),
német nyelvből 11-en (34%** – Országos arány: 12%),
spanyol nyelvből 4-en (33%**),
társadalomismeretből 9-en (82%)
testnevelésből 1-en (20%),
történelemből 8-an (14% – Országos arány: 8%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl. angolból összesen 90 vizsgát tett az 59 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 5 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 19-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 19-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 14-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 2-en
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 1,8 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 55 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

2015_eredmenyek1Minden megszerzett jegy átlaga 4,67-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 81,2%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,59 és 82,2%,
emelt szinten pedig 4,85 és 78,7%.

20 tanuló lett kitűnő (34%)
19 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (32%)
19 további 4-es átlag feletti (jó) (32%)
1 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (2%)

A tanulói átlagok átlaga 4,6. A százalékos átlagok átlaga 80,7%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2015-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 90 4,97 88,11 39 5 82,77 51 4,94 92,2
biológia 8 4,50 75,13 7 4,57 75,86 1 4,00 70
dráma 1 1
fizika 4 5,00 84,5 3 5 82,67 1
francia nyelv 7 5,00 84,29 1 6 5,00 87,67
gazdasági ismeretek 4 4,50 71,25 4 4,5 71,25
informatika 11 4,64 84,18 1 5 90 10 4,60 83,6
japán nyelv 2 1 1
kémia 6 4,50 66,17 6 4,5 66,17
magyar nyelv és irodalom 59 4,53 80,08 1 58 4,52 80,24
matematika 58 4,12 69,71 11 4,64 74,91 47 4,00 68,49
művészettörténet 3 4,00 69,67 3 4,00 69,67
német nyelv 32 4,72 84,31 11 4,64 78,18 21 4,76 87,52
rajz és vizuális kultúra 1 1
spanyol nyelv 12 4,83 80,5 4 5 74,75 8 4,75 83,38
társadalomismeret 11 5 84,18 9 5 81,44 2 5 96,5
testnevelés 5 4,8 80,8 1 5 70 4 4,75 83,5
történelem 59 4,76 82,97 8 5 80,13 51 4,73 83,41

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos (párhuzamos) művészeti és gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (24 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 140 vizsga közül 32 vizsga volt emelt szintű (23%).
[Országos arány: 10%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 19-en (49% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 15%)
fizikából 1-en (100%)
francia nyelvből 1-en (50%)
informatikából 3-an (60%)
matematikából 1-en (5% – Országos arány: 5%)
spanyol nyelvből 1-en (14%)
társadalomismeretből 2-en (100%)
testnevelésből 1-en (33%)
történelemből 3-an (13% – Országos arány: 8%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 39 vizsgát tett a 24 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 2 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 14-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 7-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 1-en.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 1,3 db

2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 16 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 5 alapfokút (B1).

3. Eredmények

2015_eredmenyek2Minden megszerzett jegy átlaga 4,2-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 69,94%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,07 és 70,36%,
emelt szinten pedig 4,63 és 68,53%.

Nem lett kitűnő
5 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (21%)
13 további 4-es átlag feletti (jó) (54%)
6 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (25%)

A tanulói átlagok átlaga 4,2. A százalékos átlagok átlaga 69,9%.

4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2015-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 39 4,72 77,79 19 4,74 71,89 20 4,70 83,40
dráma 1 1
fizika 1 1
földrajz 1 1
francia nyelv 2 4,50 69,50 1 1
informatika 5 3,60 52,60 3 3,00 41,00 2 4,50 70,00
magyar nyelv és irodalom 24 4,04 71,29 24 4,04 71,29
matematika 21 3,19 51,81 1 20 3,10 51,20
mozgóképkultúra és médiaismeret 4 4,25 74,25 4 4,25 74,25
művészettörténet 3 4,00 68,67 3 4,00 68,67
rajz és vizuális kultúra 3 4,33 77,33 3 4,33 77,33
spanyol nyelv 7 4,43 72,71 1 6 4,33 73,50
társadalomismeret 2 5,00 72,00 2 5,00 72,00
testnevelés 3 4,33 70,33 1 2 4,00 65,50
történelem 24 4,33 71,88 3 5,00 69,33 21 4,24 72,24

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

A bizonyítványosztás fotóalbuma

Baranyai István
2015.06.20.

Facebooktwitteryoutubeinstagram

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük.