« Testnevelés

Mozgásfejlesztő gyógytorna

Célja

  • A mozgásszeri rendellenességgel, részképesség zavarral küzdő,
  • az átlag alatt teljesítő, félő, kudarcos,
  • az általános iskolában az alap szintű mozgásfejlesztésből (torna, atlétika) kimaradó,
  • csak bizonyos mozgások (torna) alól felmentett

diákok számára megfelelőbb és egyénspecifikusabb szakmai segítségnyújtás biztosítása, amely a kötelező testnevelés órák számából egyet venne igénybe az adott diák aktuális testnevelés órája helyett.

További célok a lemaradó diákok integrálása, az önismeret és testtudat javítása, a mozgás során szerzett sikerélmény kialakítása és stabilizálása.

A mozgásfejlesztés iránya

A szomatopedagógus az orvosi szakvélemény alapján állítja össze az egyénekre specializált gyakorlatokat. Akiknél nincsen orvosi papír, azoknál a mozgásfejlesztés a testnevelés órai tananyagot és a kerettanterv által meghatározott irányokat követik.

Időszak (2014/2015-ös tanévben)

A foglalkozások a második félév elején indulnának a testnevelés órákkal párhuzamosan a konditeremben.

  • hétfő 1-2. óra 7-8. évfolyam
  • kedd 1-2. óra 7-8. évfolyam
  • kedd 3-4. óra 9-10. évfolyam

Csoportlétszám

A kis csoportos foglalkozások létszáma 3-8 fő.

A diákok kiválasztása

A mozgásszervi problémákkal küzdő diákoknál értelemszerű egy szakember segítsége a speciális gyakorlatanyag összeállításához és a gyakorlatok koordinálásához. Ennek tudatosítását a diákokkal, a testnevelő tanárok vállalják.

A koordinációs és kondicionális problémákkal rendelkező diákoknál a testnevelő tanárok véleménye alapján tanácsolják a diáknak az egyik testnevelés óra helyetti mozgásfejlesztő foglalkozás beiktatását, amelynek szükségessége a testnevelés órai gyakorlatok eredményesebb végrehajtásában keresendő.

A testnevelő tanárnak a mozgásfejlesztő foglalkozásra javasolt diákokkal, a patrónussal és a szülővel minden esetben egyeztetni kell a külön csoport zavartalan elindulása érdekében.

Értékelés

A szomatopedagógus írásbeli értékeléssel járulna hozzá a diákok fejlődésének elősegítéséhez, illetve a testnevelő tanár munkájához.