Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere

Tanulmányi eredmények kommunikációs rendszere általános iskolák számára

Az Nkt. 81.§-ában előírt jelentési kötelezettségüknek eleget téve az alábbi táblázatokban tesszük elérhetővé a középfokú iskola első két évfolyamán végzettek tanulmányi eredményeit, kizárólag az oktatási azonosítójuk alapján.

(a 2016/2017-es tanévben megszűnt a központi visszajelző rendszer, így a jelentési kötelezettségnek az iskola nem tud megfelelni központi felületen)

A 2018/2019-es tanév végi eredmények a 9ny és a 9/5. évfolyamokon