LavosBall az AKG-ban

A 2021/22-es tanévben az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola különböző évfolyamain az NTP-INNOV-21-0135 azonosítószámú, Lavosball – A tehetségsegítés új innovatív eszköze elnevezésű program keretében a Nemzeti Tehetség Program támogatásával olyan tehetséggondozó programot indítottunk, amelynek célja a Lavosball© tehetséggondozási lehetőségeinek feltárása.

Lavosball – Módszertani kézikönyv pedagógusok számára

A pályázati program központi eleme a tehetségsegítés módszertani megújítását célzó intézményi program kialakítása volt. Az ezzel kapcsolatos tevékenység elsősorban szakmai műhelymunkák keretében zajlott, ahol a pedagógusok és szakértők a Lavosball©, mint a tehetségsegítés komplex eszközének oktatásban való integrálásán dolgoztak. A fejlesztő tevékenységek eredményei különböző korcsoportokba tartozó csoportos foglalkozások keretében kerültek kipróbálásra és továbbfejlesztésre különálló foglalkozások, iskolai tanórán kívüli alkalmakon, szakértők és pedagógusok bevonásával. Mindezeket a tevékenységeket gondos felmérés, előkészítés, tervezés előzte meg, a folyamatos visszajelzések beépítésre kerültek a szakmai anyagokban, a fejlesztő folyamat értékelését külső szereplők bevonásával (például pedagógus kollégák, szülők) teszteltük.

A pályázati program központi eleme a szakmai-módszertani fejlesztés, amely pedagógusok és szakértők bevonásával valósult meg a tanév folyamán. A szakmai team által kidolgozott szakmai-módszertani fejlesztések korcsoport-specifikusan kerültek kipróbálásra, tesztelésre a tanév folyamán a pilot foglalkozásokon. A foglalkozások tapasztalatai azonnal beépítésre kerültek a szakmai-módszertani fejlesztő feladatba.

A pilot foglalkozások 3 különböző korcsoportban zajlottak: 3-4. évfolyamon, 8. évfolyamon, valamint 11. évfolyamon. A pilot foglalkozásokat toborzó program előzte meg, majd a pedagógus kollégákkal történt egyeztetést követően kerültek meghatározásra a pilot foglalkozások keretei. A pilot foglalkozások tapasztalatai folyamatosan integrálásra kerültek a fejlesztési folyamatba, amelyek alapján határoztuk meg a következő lépéseket és a lehetséges további munkaformákat és feladattípusokat.

A tapasztalatok és a fejlesztések 2 külön dokumentumban kerültek összefoglalásra a tanév végén: módszertani és felhasználási segédlet összeállítása is a program része volt. Jelen dokumentum a tanév során megvalósított szakmai program szakmai, módszertani megalapozása mellett a félév tapasztalatait, eredményeit összegzi a téma és módszer iránt érdeklődő pedagógusok számára.

Célunk az, hogy a kísérleti tanévet követően az eszközt a korcsoport-specifikációnak megfelelően az oktatás minél több szintjén integráljuk, hogy általa a tehetségazonosítás és -gondozás meghatározó eszközévé válhasson. Reményeink szerint a kidolgozott módszertan alapján egy módszertani bázisként a jövőben az AKG az eszközhasználat gesztor intézményévé válva tudja majd támogatni az eszköz használatát a köznevelési rendszer széleskörű tehetséggondozási fórumain.

Facebooktwitteryoutubeinstagram