Írásbeli felvételi 2024. – az eredményekről

Szombaton (2024. január 20-án) 10 órától írták iskolánkban az egységes központi írásbeli felvételit magyarból és matekból azok a tanulók, akik a 7. és 9. évfolyamokra jelentkeznek.

A vizsgadolgozatokat még a vizsga napján kijavítottuk, ellenőriztük, az egyéni pontok rögzítését január 22-én kezdjük meg. A kijavított vizsgadolgozatokat január 25-én (nyolcadikosok) és január 26-án (hatodikosok) tekinthetik meg a családok, ekkor tudják meg az egyéni eredményeket is.

Az AKG-s hatodikos írásbelik átlaga 10 év átlagában 0,4-1,2 ponttal tért el az országos átlagtól, a nyolcadikosok átlagos eredménye az országban 5-7 ponttal szokott kevesebb lenni, mint az AKG-ban írók átlaga (ld. grafikon, alul) – így elég jó becslést lehet adni a várható országos átlagokra.

Az AKG-ban felvételi vizsgát író diákok kijavított vizsgadolgozatainak eredményei alapján a tavalyihoz hasonló matematika és a tavalyi átlaghoz képest 5 ponttal alacsonyabb magyar átlageredmények várhatóak országosan is a hetedikre és a kilencedikre jelentkezők eredményeiben. Míg a hatosztályos és a négyosztályos matematika felvételi dolgozatok átlagos eredménye már negyedik éve közel azonos, a szövegértés feladatsor átlaga jelentősebb mértékben változik évről-évre – most éppen egy tavalyinál nehezebb feladatsorral találkozhattak a vizsgázók (bár inkább a tavalyi volt a szokásosnál könnyebb).

2021-től kezdve az a szándék sejthető, hogy a vizsgadolgozatok összeállítói a matematika dolgozatok nehézségét a magyarhoz akarják igazítani, hogy ne legyen akkora előnye a jó matekosoknak a jó magyarosokhoz képest. A kétféle dolgozat átlagai között az utóbbi években már csak 2-3 pontos a különbség, korábban gyakran volt 10 pont feletti különbség is, a magyar javára.

Idén az AKG-ban írt vizsgadolgozatok átlagai a következők voltak:

6.-os vizsgázók: magyar 30,7 – matek 30,0
8.-os vizsgázók: magyar 32,7 – matek 29,1
A vizsgákat a pótírásbelire egy hét múlva érkező 22 tanuló még nem írta meg.

Tavalyi adatok (2023) – zárójelben az országos átlag:
6.-os vizsgázók: magyar 36,0 (35,6) – matek 32,0 (29,3)
8.-os vizsgázók: magyar 37,8 (33,9) – matek 29,5 (21,9)
Azelőtti év (2022) – zárójelben az országos átlag:
6.-os vizsgázók: magyar 33,9 (33,3) – matek 31,5 (29,5)
8.-os vizsgázók: magyar 34,5 (30) – matek 29 (22,7)

A feladatlapok és a megoldások ezeken az oldalakon érhetőek el: 6 és 8 osztályos gimnáziumba * 9. évfolyamra

Javítótanáraink szombat délután négy teremben dolgoztak

A 218 hatodikos és 371 nyolcadikos vizsgázó kisdiák még nem pontosan azonos azokkal, akik majd hozzánk jelentkeznek, hiszen más helyre jelentkezők is írhatnak nálunk, és máshol is írnak olyanok, akik majd hozzánk jelentkeznek a február 21-i határidőig.

A felvételi eljárásban a következő tanévre az AKG-ba két osztály jelenleg nyolcadikos és két osztály jelenleg hatodikos tanulót veszünk fel. A részletes felvételi tájékoztató

Az egyénileg jelentkezést benyújtó (hatodikos) tanulók kizárólag a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, azok kézi kitöltésére nincs lehetőség. A nyolcadikos tanulók általános iskolájukban tudnak jelentkezni.

A jelentkezés határideje 2024. február 21.

Hatodikosok írásbeli felvételi átlagpontszáma

Nyolcadikosok írásbeli felvételi átlagpontszáma

összeállította: Baranyai István

Facebooktwitteryoutubeinstagram