Érettségi eredmények – 2018. június

Korábbi évek érettségi eredményei

2018. június 19-tól 22-ig három vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. A bizottságokba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink és vendégtanulók, végzett diákok (összesen 240 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 130 tanulónk jelentkezett:
30 tizedikes (10/5. évfolyam)
41 11/ny nyelvi éves
59 tizenegyedikes (47 hétosztályos és 12 fő ötosztályos)

További 13 vizsgázó nem volt az iskolánkkal tanulói jogviszonyban. Ők mind (143 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 67 tizenkettedikes a hétosztályos képzésről (CikkCakk évfolyam) és 30 fő az ötosztályos képzésről (VasTaps évfolyam) tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (97 fő).

*A minimális öt vizsgatárgyból 6 tanuló vizsgázott,
40-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
25-en hét tárgyból,
18-an nyolc tárgyból
6 fő kilenc tárgyból
és 2 fő 10 tárgyból

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


A hétosztályos tagozat végzős, 12. évfolyamos tanulói (67 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 467 vizsga közül 156 vizsga volt emelt szintű (33,4%).
[Országos arány: 10,2%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 59-en (48% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 16,5%)
biológiából 7-en (100% – Országos arány: 44,7%),
fizikából 3-an (75%** – Országos arány: 36,6%),
francia nyelvből 3-an (25%** – Országos arány: 38,5%),
gazdasági ismeretekből 13-an (81% – Országos arány: 42,9%),
informatikából 6-an (35%** – Országos arány: 12,3%),
kémiából 4-en (100% – Országos arány: 88,9%),
magyar nyelv és irodalomból 5-en (7% – Országos arány: 2,3%),
matematikából 10-en (16% – Országos arány: 4,4%),
német nyelvből 16-an (40%** – Országos arány: 11,5%),
orosz nyelvből 1-en (100% – Országos arány: 51,5%)
spanyol nyelvből 9-en (39%** – Országos arány: 49,8%),
társadalomismeretből 9-en (82% – Országos arány: 35,9%)
testnevelésből senki (0%),
történelemből 11-en (16% – Országos arány: 7,8%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl. angolból összesen 124 vizsgát tett 67 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 2 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 14-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 22-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 21-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 5-en
5 darab emelt szintű vizsgát 3-an
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,33 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 74 középfokú (B2) és 8 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,73-as átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 80,9%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,68 és 82,9%,
emelt szinten pedig 4,85 és 76,9%.

26 tanuló lett kitűnő (39%)
31 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (46%)
7 további 4-es átlag feletti (jó) (10%)
3 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (4%)

A tanulói átlagok átlaga 4,71. A százalékos átlagok átlaga 80,5%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2018-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 124 4,94 85,60 59 4,95 79,95 65 4,94 90,72
biológia 7 4,86 72,00 7 4,86 72,00
ének-zene 1 1
fizika 4 3,75 64,75 3 4,00 67,67 1
földrajz 1 1
francia nyelv 12 4,67 79,00 3 4,67 66,33 9 4,67 83,22
gazdasági ismeretek 16 4,75 80,19 13 4,85 81,77 3 4,33 73,33
informatika 17 4,71 79,94 6 4,83 78,17 11 4,64 80,91
kémia 4 4,00 54,75 4 4,00 54,75
magyar nyelv és irodalom 67 4,79 83,66 5 4,80 71,60 62 4,79 84,63
matematika 67 4,48 77,41 10 4,90 77,70 57 4,41 77,35
mozgóképkultúra és médiaismeret 3 5,00 84,67 3 5,00 84,67
művészettörténet 3 4,33 79,33 3 4,33 79,33
német nyelv 40 4,90 85,73 16 4,94 81,81 24 4,88 88,33
olasz nyelv 1 1
orosz nyelv 1 1
pszichológia 1 1
spanyol nyelv 23 4,57 74,74 9 4,67 67,67 14 4,50 79,29
társadalomismeret 11 4,91 79,91 9 5,00 80,78 2 4,50 76,00
történelem 67 4,60 76,21 11 4,82 68,27 56 4,55 77,77

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (30 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 193 vizsga közül 60 vizsga volt emelt szintű (31%).
[Országos arány: 10,2%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 26-an (46% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 16,5%)
biológiából 5-en (100% – Országos arány: 44,7%),
fizikából 3-an (100%** – Országos arány: 36,6%),
gazdasági ismeretekből 5-en (100% – Országos arány: 42,9%),
informatikából 3-an (25%** – Országos arány: 12,3%),
kémiából 2-en (100% – Országos arány: 88,9%),
magyar nyelv és irodalomból 1-en (3% – Országos arány: 2,3%),
matematikából 6-an (20% – Országos arány: 4,4%),
német nyelvből 3-an (43%** – Országos arány: 11,5%),
társadalomismeretből 2-en (50% – Országos arány: 35,9%)
testnevelésből senki (0%),
történelemből 4-en (13% – Országos arány: 7,8%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 56 vizsgát tett 30 tanuló.

Nincs olyan tanuló, aki nem tett emelt szintű vizsgát,
1 darab emelt szintű vizsgát 10-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 14-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 2-en.
4 darab emelt szintű vizsgát 4-en.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 27 középfokú (B2) és 1 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,83-as átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 83,5%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,8 és 85,5%,
emelt szinten pedig 4,9 és 79%.

14 tanuló lett kitűnő (47%)
15 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (50%)
1 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,82. A százalékos átlagok átlaga 83,35%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2018-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 56 4,98 87,30 26 5,00 81,50 30 4,97 92,33
biológia 5 4,40 63,60 5 4,40 63,60
fizika 3 5,00 86,67 3 5,00 86,67
francia nyelv 1 1
gazdasági ismeretek 5 5,00 86,60 5 5,00 86,60
informatika 12 4,58 79,67 3 4,67 83,00 9 4,56 78,56
kémia 2 4,50 70,50 2 4,50 70,50
magyar nyelv és irodalom 30 4,87 86,17 1 29 4,86 86,79
matematika 30 4,63 78,50 6 5,00 80,17 24 4,54 78,08
mozgóképkultúra és médiaismeret 4 5,00 87,75 4 5,00 87,75
művészettörténet 4 4,25 74,00 4 4,25 74,00
német nyelv 7 4,86 87,00 3 4,67 80,67 4 5,00 91,75
társadalomismeret 4 5,00 86,50 2 5,00 81,00 2 5,00 92,00
történelem 30 4,87 82,53 4 5,00 66,75 26 4,85 84,96

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

A bizonyítványosztás fotóalbuma

Baranyai István
2018.06.23.

Facebooktwitteryoutubeinstagram