Érettségi eredmények – 2022. június

Korábbi évek érettségi eredményei

A bizonyítványosztás fotóalbuma

2022. június 14-től 18-ig három vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. A bizottságokba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink (összesen 278 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 168 tanulónk jelentkezett:
102 11. nyelvi éves (59 hétosztályos és 43 fő ötosztályos)
65 tizenegyedikes (40 hétosztályos és 25 fő ötosztályos)
1 tizenkettedikes

Ők mind egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak. Az összesen 703 idei vizsga közül 276 vizsga volt előrehozott, a vizsgák 39%-a (országos arány: 8%). Egy vendégtanulót fogadtunk.

Rendes érettségi vizsgára 69 tizenkettedikes a hétosztályos képzésről (AlfaBétaGamma évfolyam) és 41 fő az ötosztályos képzésről (HubbaBubba évfolyam) tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (110 fő).

*A minimális öt vizsgatárgyból 6 tanuló vizsgázott,
59-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
32-en hét tárgyból,
11-en nyolc tárgyból
és 2 fő kilenc tárgyból

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Vizsgaeredmények az országos vizsgaátlagokhoz viszonyítva

forrás: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php

Az idén végzett évfolyam vizsgázói 2008 óta az eddigi legmagasabb közép- és emelt szintű átlageredményt szerezték. (2005-ben vezették be a kétszintű érettségi rendszert, 2007-ig a középfokú nyelvvizsga 100%-os emelt szintű érettséginek számított, így a 2008 előtti eredmények nem összevethetőek.)

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.


A hétosztályos tagozat végzős, 12. évfolyamos tanulói (69 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 459 vizsga közül 144 vizsga volt emelt szintű (31%).
[Országos arány tavaly: 16,9%]

nem tett emelt szintű vizsgát 1 fő
1 darab emelt szintű vizsgát 15-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 34-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 15-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 4-en
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,09 db.


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 77 középfokú (B2) és 4 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,84-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 86,38%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,82 és 87,68%,
emelt szinten pedig 4,90 és 83,56%.

42 tanuló lett kitűnő (61%)
20 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (29%)
5 további 4-es átlag feletti (jó) (7%)
1 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (1%)
1 további 3 és 3,5-es átlag közötti (közepes) (1%)

A tanulói átlagok átlaga 4,83. A százalékos átlagok átlaga 86,18%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2022-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből emelt szintű
vizsgák aránya
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 125 4,99 93,24 59 4,98 89,63 66 5,00 96,47 47% Országos arány: 29%
biológia 9 4,44 68,44 6 4,67 68,67 3 4,00 68,00 67%
fizika 7 4,86 81,00 6 4,83 78,83 1 86%
francia nyelv 14 4,93 82,50 6 4,83 75,83 8 5,00 87,50 43%
gazdasági ismeretek 7 5,00 90,00 7 5,00 90,00 100%
informatika 15 4,80 85,07 4 5,00 83,50 11 4,73 85,64 27%
kémia 3 5,00 79,67 3 5,00 79,67 100%
magyar mint idegen nyelv 1 1
magyar nyelv és irodalom 69 4,90 87,10 3 4,67 71,67 66 4,91 87,82 4% Országos arány: 3%
matematika 69 4,70 81,35 20 4,75 75,05 49 4,67 83,92 29% Országos arány: 7%
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
művészettörténet 2 5,00 90,00 2 5,00 90,00
német nyelv 39 4,90 89,28 8 5,00 89,00 31 4,87 89,35 21% Országos arány: 18%
olasz nyelv 1 1
spanyol nyelv 28 4,64 78,82 9 4,78 76,22 19 4,58 80,05 32%
testnevelés 2 5,00 94,50 2 5,00 94,50
történelem 69 4,71 82,99 12 4,83 82,75 57 4,68 83,04 17% Országos arány: 10%

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (31 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 253 vizsga közül 84 vizsga volt emelt szintű (33%).
[Országos arány tavaly: 16,9%]

Nem volt olyan végzős, aki nem tett emelt szintű vizsgát,
1 darab emelt szintű vizsgát 8-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 24-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 8-an.
4 darab emelt szintű vizsgát 1-en.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,05 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 42 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,89-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 87,03%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,98 és 88,56%,
emelt szinten pedig 4,85 és 83,95%.

27 tanuló lett kitűnő (66%)
12 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (29%)
2 tanuló lett 4-es átlag feletti (jó) (5%)

A tanulói átlagok átlaga 4,89. A százalékos átlagok átlaga 86,93%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2022-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből emelt szintű
vizsgák aránya
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 76 5,00 92,53 36 5,00 88,81 40 5,00 95,88 47% Országos arány: 29%
biológia 8 5,00 82,88 7 5,00 82,43 1 88%
fizika 5 4,80 80,80 2 5,00 82,50 3 4,67 79,67 40%
francia nyelv 4 5,00 90,25 2 5,00 83,00 2 5,00 97,50 50%
gazdasági ismeretek 4 5,00 87,00 3 5,00 83,00 1 75%
héber nyelv 1 1
informatika 2 4,50 74,50 1 1
kémia 7 5,00 83,57 7 5,00 83,57 100%
magyar nyelv és irodalom 41 4,90 86,22 5 5,00 81,60 36 4,89 86,86 12% Országos arány: 3%
matematika 41 4,78 85,00 8 4,75 73,13 33 4,79 87,88 20% Országos arány: 7%
mozgóképkultúra és médiaismeret 4 4,75 86,25 4 4,75 86,25
művészettörténet 5 4,60 83,60 5 4,60 83,60
német nyelv 9 4,89 87,44 1 8 4,88 86,88 11% Országos arány: 18%
spanyol nyelv 4 5,00 79,00 2 5,00 72,00 2 5,00 86,00 50%
történelem 41 4,80 83,63 8 5,00 80,38 33 4,76 84,42 20% Országos arány: 10%
vizuális kultúra 1 1

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Baranyai István
2022.06.19.

Facebooktwitteryoutubeinstagram