Érettségi eredmények – 2021. június

Korábbi évek érettségi eredményei

A bizonyítványosztás fotóalbuma

2021. június 15-én szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók (4 fő), ez volt az érettségi zárónapja, ekkor kapott bizonyítványt a 101 végzős tanuló. Ebben a vizsgaidőszakban összesen 290-en vizsgáztak.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 186 tanulónk jelentkezett:
44 tizedikes (10/5. évfolyam)
54 11ny nyelvi éves
88 tizenegyedikes (59 hétosztályos és 29 fő ötosztályos)

Ők mind egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak. Az összesen 654 idei vizsga közül 261 vizsga volt előrehozott, a vizsgák 40%-a (országos arány: 7%). Egy vendégtanulót fogadtunk, egy fő korábban érettségizett és egy vizsgázó a tavalyi érettségijét fejezte be idén.

Rendes érettségi vizsgára 70 tizenkettedikes a hétosztályos képzésről (MúltJelenJövő évfolyam) és 31 fő az ötosztályos képzésről (IdeOdaYoda évfolyam) tanuló jelentkezett.

*A minimális öt vizsgatárgyból 11 tanuló vizsgázott,
33-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
36-an hét tárgyból,
17-en nyolc tárgyból
és 4 fő kilenc tárgyból

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Az idén végzett évfolyam vizsgázói 2008 óta az eddigi legmagasabb emelt szintű átlageredményt szerezték és a második legmagasabb középszintű átlagot.

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.


A hétosztályos tagozat végzős, 12. évfolyamos tanulói (70 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 474 vizsga közül 149 vizsga volt emelt szintű (31%).
[Országos arány: 16,9%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 64-en (54% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 30%)
biológiából 7-en (100%),
fizikából 1-en (50%),
francia nyelvből 9-en (45%**),
gazdasági ismeretekből 9-en (100%),
informatikából 6-an (29%**),
kémiából 4-en (100%),
magyar nyelv és irodalomból senki (0% – Országos arány: 3%),
matematikából 12-en (17% – Országos arány: 7%),
német nyelvből 14-en (31%** – Országos arány: 19%),
spanyol nyelvből 10-en (34%),
társadalomismeretből 4-en (67%)
történelemből 9-en (13% – Országos arány: 11%).
vizuális kultúrából senki.

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből és informatikából közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl. angolból összesen 118 vizsgát tett 70 tanuló.

Nem volt olyan tanuló, aki nem tett emelt szintű vizsgát,
1 darab emelt szintű vizsgát 18-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 30-an,
3 darab emelt szintű vizsgát 17-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 5-en
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,13 db.


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 94 középfokú (B2) és 2 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,74-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 82,8%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,68 és 84,3%,
emelt szinten pedig 4,90 és 79,5%.

27 tanuló lett kitűnő (39%)
30 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (43%)
11 további 4-es átlag feletti (jó) (16%)
2 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,73. A százalékos átlagok átlaga 82,5%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2021-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 118 5,00 91,34 64 5,00 87,22 54 5,00 96,22
biológia 7 4,71 65,71 7 4,71 65,71
fizika 2 5,00 81,00 1 1
francia nyelv 20 5,00 83,15 9 5,00 72,00 11 5,00 92,27
gazdasági ismeretek 9 4,89 81,33 9 4,89 81,33
informatika 21 4,81 83,62 6 5,00 84,17 15 4,73 83,40
kémia 4 4,00 56,50 4 4,00 56,50
magyar nyelv és irodalom 70 4,83 87,53 70 4,83 87,53
matematika 69 4,48 77,65 12 4,67 73,58 57 4,44 78,51
mozgóképkultúra és médiaismeret 2 5,00 89,50 2 5,00 89,50
német nyelv 45 4,84 80,98 14 5,00 73,07 31 4,77 84,55
spanyol nyelv 29 4,69 79,45 10 4,80 74,10 19 4,63 82,26
társadalomismeret 6 4,83 77,67 4 5,00 72,50 2 4,50 88,00
történelem 70 4,43 75,90 9 4,78 77,11 61 4,38 75,72
vizuális kultúra 2 3,00 47,00 2 3,00 47,00

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (31 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 203 vizsga közül 69 vizsga volt emelt szintű (34%).
[Országos arány: 16,9%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 29-en (49% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 30%)
biológiából 1-en (100%)
fizikából 3-an (75%),
gazdasági ismeretekből 6-an (100%),
informatikából 1-en (14%**),
kémiából 1-en (100%),
magyar nyelv és irodalomból 2-en (6% – Országos arány: 3%),
matematikából 6-an (19% – Országos arány: 7%),
német nyelvből 3-an (50%** – Országos arány: 19%),
spanyol nyelvből 8-an (47%),
társadalomismeretből 2-en (100%),
történelemből 6-an (19% – Országos arány: 11%),
vizuális kultúrából 1-en (50%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből és informatikából közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 59 vizsgát tett 31 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 1 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 2-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 17-an,
3 darab emelt szintű vizsgát 11-en.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,23 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 38 középfokú (B2) és 1 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,74-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 83,5%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,69 és 84,5%,
emelt szinten pedig 4,86 és 81,54%.

15 tanuló lett kitűnő (48%)
8 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (26%)
6 tanuló lett 4-es átlag feletti (jó) (19%)
2 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (6%)

A tanulói átlagok átlaga 4,73. A százalékos átlagok átlaga 83,2%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2021-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 59 4,98 91,61 29 5,00 87,34 30 4,97 95,73
biológia 1 1
ének-zene 1 1
fizika 4 4,50 78,00 3 4,33 77,33 1
francia nyelv 1 1
gazdasági ismeretek 6 4,83 84,50 6 4,83 84,50
informatika 7 4,86 82,86 1 6 4,83 83,67
kémia 1 1
magyar nyelv és irodalom 31 4,81 86,71 2 4,00 66,00 29 4,86 88,14
matematika 31 4,55 78,16 6 4,83 75,00 25 4,48 78,92
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
művészettörténet 2 5,00 81,50 2 5,00 81,50
német nyelv 6 4,67 77,00 3 4,67 72,00 3 4,67 82,00
spanyol nyelv 17 4,88 85,00 8 5,00 83,38 9 4,78 86,44
társadalomismeret 2 5,00 63,50 2 5,00 63,50
történelem 31 4,52 77,16 6 5,00 83,50 25 4,40 75,64
vizuális kultúra 2 4,50 81,50 1 1

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Baranyai István
2021.06.19.

Facebooktwitteryoutubeinstagram