Érettségi eredmények – 2020. június

Korábbi évek érettségi eredményei

A bizonyítványosztás fotóalbuma

2020. június 12-én szóbeliztek középszinten a végzős AKG-s tanulók (5 fő), ez volt az érettségi zárónapja, ekkor kapott bizonyítványt a 101 végzős.

Ebben a vizsgaidőszakban előrehozott vizsgák letételére nem volt lehetőség, csak végzősök vizsgázhattak.

Rendes érettségi vizsgára 74 tizenkettedikes a hétosztályos képzésről (JumbóDámaKirály évfolyam) és 29 fő az ötosztályos képzésről (SakkMatt évfolyam) tanuló jelentkezett. Két tanuló nem teljes vizsgára jelentkezett, a járványügyi helyzet miatt később fejezik be a vizsgájukat.

*A minimális öt vizsgatárgyból 6 tanuló vizsgázott,
34-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
30-en hét tárgyból,
18-en nyolc tárgyból
8 fő kilenc tárgyból
és 4 fő 10 tárgyból

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


A hétosztályos tagozat végzős, 12. évfolyamos tanulói (74 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 527 vizsga közül 179 vizsga volt emelt szintű (34%).
[Országos arány: 15,7%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 65-en (47% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 30%)
biológiából 5-en (100%),
fizikából 4-en (67%),
földrajzból 1-en (100%),
francia nyelvből 5-en (45%**),
gazdasági ismeretekből 7-en (100%),
héber nyelvből 1-en (100%),
informatikából 11-en (42%**),
japán nyelvből 1-en (100%),
kémiából 3-an (100%),
lengyel nyelvből 1-en (100%),
magyar nyelv és irodalomból 6-an (8% – Országos arány: 3%),
matematikából 15-en (21% – Országos arány: 7%),
német nyelvből 23-an (40%** – Országos arány: 19%),
spanyol nyelvből 10-en (42%),
társadalomismeretből 7-en (78%)
történelemből 13-an (18% – Országos arány: 10%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből és informatikából közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl. angolból összesen 137 vizsgát tett 74 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 3 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 10-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 31-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 19-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 7-en
5 darab emelt szintű vizsgát 6-an
6 darab emelt szintű vizsgát 6-an
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,41 db.


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 100 középfokú (B2) és 4 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,8-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 83,3%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,75 és 85,4%,
emelt szinten pedig 4,91 és 79,2%.

38 tanuló lett kitűnő (53%)
26 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (36%)
7 további 4-es átlag feletti (jó) (10%)
1 további 3 és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (1%)

A tanulói átlagok átlaga 4,8. A százalékos átlagok átlaga 83,4%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2020-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 137 4,92 88,58 65 4,92 83,11 72 4,92 93,51
biológia 5 4,80 74,00 5 4,80 74,00
fizika 6 5,00 87,50 4 5,00 85,00 2 5,00 92,50
földrajz 1 1
francia nyelv 11 4,82 83,27 5 5,00 76,00 6 4,67 89,33
gazdasági ismeretek 7 5,00 89,00 7 5,00 89,00
héber nyelv 1 1
informatika 26 4,92 85,62 11 5,00 84,82 15 4,87 86,20
japán nyelv 2 5,00 93,50 1 1
kémia 3 5,00 81,00 3 5,00 81,00
lengyel nyelv 1 1
magyar nyelv és irodalom 73 4,71 81,68 6 4,00 53,17 67 4,78 84,24
matematika 72 4,65 80,21 15 5,00 77,60 57 4,56 80,89
mozgóképkultúra és médiaismeret 6 5,00 88,50 6 5,00 88,50
művészettörténet 6 3,83 65,67 6 3,83 65,67
német nyelv 58 4,84 81,47 23 4,96 75,65 35 4,77 85,29
pszichológia 1 1
spanyol nyelv 24 4,92 80,29 10 5,00 72,40 14 4,86 85,93
társadalomismeret 9 4,89 76,00 7 4,86 71,71 2 5,00 91,00
testnevelés 2 4,00 73,00 2 4,00 73,00
történelem 74 4,78 82,34 13 5,00 79,85 61 4,74 82,87

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (29 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 188 vizsga közül 61 vizsga volt emelt szintű (32%).
[Országos arány: 15,7%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 26-an (47% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 30%)
fizikából 2-en (100%),
gazdasági ismeretekből 2-en (100%),
informatikából 2-en (15%**),
magyar nyelv és irodalomból 3-an (10% – Országos arány: 3%),
matematikából 8-an (28% – Országos arány: 7%),
német nyelvből 1-en (17%** – Országos arány: 19%),
spanyol nyelvből 4-en (44%),
társadalomismeretből 5-en (56%)
történelemből 8-an (28% – Országos arány: 10%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből és informatikából közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 53 vizsgát tett 27 tanuló.

Nincs olyan tanuló, aki nem tett emelt szintű vizsgát,
1 darab emelt szintű vizsgát 5-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 18-an,
3 darab emelt szintű vizsgát 5-en.
5 darab emelt szintű vizsgát 1-en.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,1 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 29 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,78-as értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 82,7%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,74 és 85,2%,
emelt szinten pedig 4,87 és 77,6%.

11 tanuló lett kitűnő (38%)
16 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (55%)
1 tanuló lett 4-es átlag feletti (jó) (3%)
1 további 3 és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,78. A százalékos átlagok átlaga 82,5%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2020-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 55 4,98 88,05 26 5,00 82,27 29 4,97 93,24
biológia 1 1
dráma 1 1
fizika 2 5,00 94,00 2 5,00 94,00
földrajz 1 1
gazdasági ismeretek 2 5,00 90,50 2 5,00 90,50
informatika 13 5,00 86,31 2 5,00 84,50 11 5,00 86,64
magyar nyelv és irodalom 29 4,86 85,48 3 4,33 57,67 26 4,92 88,69
matematika 29 4,52 75,76 8 4,88 74,50 21 4,38 76,24
mozgóképkultúra és médiaismeret 2 5,00 94,00 2 5,00 94,00
német nyelv 6 4,50 80,67 1 5 4,40 80,00
spanyol nyelv 9 4,44 73,78 4 4,00 62,25 5 4,80 83,00
társadalomismeret 9 4,89 81,11 5 4,80 72,80 4 5,00 91,50
történelem 29 4,62 76,93 8 5,00 73,75 21 4,48 78,14

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.
** A ‘társadalomismeret’ és az ’ember- és társadalomismeret, etika’ vizsgatárgyakat azonosnak számítva

Baranyai István
2020.06.16.

Facebooktwitteryoutubeinstagram