Érettségi eredmények – 2019. június

Korábbi évek érettségi eredményei

A bizonyítványosztás fotóalbuma

2019. június 18-tól 21-ig három vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. A bizottságokba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink (összesen 254 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 164 tanulónk jelentkezett:
29 tizedikes (10/5. évfolyam)
63 11/ny nyelvi éves
72 tizenegyedikes (58 hétosztályos és 14 fő ötosztályos)

Ők mind egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak. Az összesen 613 idei vizsga közül 253 vizsga volt előrehozott, a vizsgák 41%-a (országos arány: 7%)

Rendes érettségi vizsgára 63 tizenkettedikes a hétosztályos képzésről (TikTak évfolyam) és 27 fő az ötosztályos képzésről (TipszMix évfolyam) tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (90 fő).

*A minimális öt vizsgatárgyból 9 tanuló vizsgázott,
38-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
21-en hét tárgyból,
18-en nyolc tárgyból
2 fő kilenc tárgyból
és 1-1 fő 10, illetve 11 tárgyból

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


A hétosztályos tagozat végzős, 12. évfolyamos tanulói (63 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 424 vizsga közül 139 vizsga volt emelt szintű (32,8%).
[Országos arány: 9,9%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 58-an (53% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 18,1%)
biológiából 4-en (80% – Országos arány: 47,5%),
fizikából 5-en (100%** – Országos arány: 36,8%),
francia nyelvből 3-an (27%** – Országos arány: 42,4%),
gazdasági ismeretekből 7-en (78% – Országos arány: 43%),
informatikából 2-en (15%** – Országos arány: 13,5%),
kémiából 2-en (67% – Országos arány: 90,2%),
magyar nyelv és irodalomból 4-en (6% – Országos arány: 2,2%),
matematikából 16-an (26% – Országos arány: 4,7%),
német nyelvből 16-an (36%** – Országos arány: 13,6%),
olasz nyelvből 1-en (100% – Országos arány: 38,6%)
spanyol nyelvből 3-en (19%** – Országos arány: 45,7%),
társadalomismeretből 9-en (69% – Országos arány: 29,3%)
történelemből 9-en (14% – Országos arány: 8%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl. angolból összesen 110 vizsgát tett 63 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 1 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 18-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 17-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 23-an,
4 darab emelt szintű vizsgát 2-en
5 darab emelt szintű vizsgát 2-an
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,21 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 68 középfokú (B2) és 6 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,67-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 79,6%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,58 és 80,7%,
emelt szinten pedig 4,86 és 77,2%.

20 tanuló lett kitűnő (32%)
27 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (43%)
14 további 4-es átlag feletti (jó) (22%)
1 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (2%)
1 további 3 és 3,5-ös átlag közötti (jó) (2%)

A tanulói átlagok átlaga 4,65. A százalékos átlagok átlaga 79%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2019-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 110 4,95 86,72 58 4,93 81,67 52 4,96 92,35
biológia 5 4,00 66,20 4 4,00 63,75 1
fizika 5 4,80 73,60 5 4,80 73,60
francia nyelv 11 5,00 85,82 3 5,00 75,33 8 5,00 89,75
gazdasági ismeretek 9 4,78 83,89 7 5,00 87,14 2 4,00 72,50
informatika 13 4,46 75,31 2 5,00 65,00 11 4,36 77,18
kémia 3 4,67 80,00 2 5,00 82,00 1
magyar nyelv és irodalom 63 4,78 83,22 4 5,00 77,00 59 4,76 83,64
matematika 62 4,18 68,23 16 4,69 69,00 46 4,00 67,96
mozgóképkultúra és médiaismeret 5 4,80 83,80 5 4,80 83,80
német nyelv 45 4,69 79,00 16 4,75 70,63 29 4,66 83,62
olasz nyelv 1 1
spanyol nyelv 16 4,56 77,38 3 5,00 76,67 13 4,46 77,54
társadalomismeret 13 4,62 74,23 9 4,89 76,00 4 4,00 70,25
történelem 63 4,59 76,67 9 5,00 75,89 54 4,52 76,80

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (27 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 179 vizsga közül 58 vizsga volt emelt szintű (32%).
[Országos arány: 9,9%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 26-an (49% az összes angol vizsgából** – Országos arány: 18,1%)
biológiából 4-en (100% – Országos arány: 47,5%),
fizikából 2-en (67%** – Országos arány: 36,8%),
gazdasági ismeretekből 5-en (100% – Országos arány: 43%),
informatikából 2-en (25%** – Országos arány: 13,5%),
kémiából 2-en (100% – Országos arány: 90,2%),
magyar nyelv és irodalomból 1-en (4% – Országos arány: 2,2%),
matematikából 5-en (19% – Országos arány: 4,7%),
német nyelvből 2-en (25%** – Országos arány: 13,6%),
társadalomismeretből 5-en (100% – Országos arány: 29,3%)
történelemből 4-en (15% – Országos arány: 8%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 53 vizsgát tett 27 tanuló.

Nincs olyan tanuló, aki nem tett emelt szintű vizsgát,
1 darab emelt szintű vizsgát 7-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 11-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 8-an.
5 darab emelt szintű vizsgát 1-en.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,15 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 28 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,73-as értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 81,2%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,68 és 83,1%,
emelt szinten pedig 4,83 és 77,1%.

6 tanuló lett kitűnő (22%)
17 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (63%)
4 további tanuló lett 4-es átlag feletti (jó) (15%)

A tanulói átlagok átlaga 4,72. A százalékos átlagok átlaga 81,1%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2019-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 53 4,98 86,85 26 5,00 81,77 27 4,96 91,74
biológia 4 5,00 72,75 4 5,00 72,75
fizika 3 3,67 59,00 2 3,50 51,50 1
francia nyelv 1 1
gazdasági ismeretek 5 5,00 90,00 5 5,00 90,00
informatika 8 4,63 75,38 2 4,50 67,50 6 4,67 78,00
kémia 2 3,50 61,00 2 3,50 61,00
magyar nyelv és irodalom 27 4,81 83,26 1 26 4,81 83,92
matematika 27 4,22 72,70 5 4,60 74,00 22 4,14 72,41
mozgóképkultúra és médiaismeret 5 5,00 88,40 5 5,00 88,40
német nyelv 8 5,00 84,13 2 5,00 65,00 6 5,00 90,50
spanyol nyelv 1 1
társadalomismeret 5 5,00 78,20 5 5,00 78,20
testnevelés 1 1
történelem 27 4,59 79,33 4 4,75 72,00 23 4,57 80,61
vizuális kultúra 2 5,00 85,00 2 5,00 85,00

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Baranyai István
2019.06.23.

Facebooktwitteryoutubeinstagram