Érettségi eredmények – 2014. június

Korábbi évek érettségi eredményei

2014. június 16-tól 20-ig két vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. Mindkét bizottságba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink és vendégtanulók (összesen 186 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 94 tanulónk jelentkezett:
2 kilencedikes (9/5. évf.)
18 tizedikes (1 hétosztályos és 17 fő 10PK11G osztályos)
23 11ny nyelvi éves
51 tizenegyedikes (40 hétosztályos és 11 fő 11PK12G osztályos)

További 3 vizsgázó nem volt az iskolánkkal tanulói jogviszonyban, 3 tanulót vendégtanulóként fogadtunk. Ők mind (101 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 63 tizenharmadikos (KőPapírOlló évfolyam) és 22 fő 12PK13G-s (TudszTucc évfolyam) végzős tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (85 fő).

A minimális öt tárgyból 26 tanuló vizsgázott,
34-en hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
17-en hét tárgyból,
6-en nyolc tárgyból
és 2 fő kilenc tárgyból.*

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


A hétosztályos tagozat végzős, 13. évfolyamos tanulói

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 391 vizsga közül 117 vizsga volt emelt szintű (30%).
[Országos arány: 7,9%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 44-en (48% az összes angol vizsgából**),
biológiából 7-en (100%),
fizikából 8-an (80%),
francia nyelvből 6-an (32%**),
gazdasági ismeretekből 8-an (89%),
informatikából 3-an (20%*),
kémiából 5-en (83%),
magyar nyelv és irodalomból 2-en (3%),
matematikából 7-en (11%),
német nyelvből 2-en (14%**),
spanyol nyelvből 4-en (21%**),
társadalomismeretből 2-en (40%)
testnevelésből 1-en (25%),
történelemből 18-an (29%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 91 vizsgát tett a 63 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 4 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 21-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 26-an,
3 darab emelt szintű vizsgát 6-an,
4 darab emelt szintű vizsgát 4-en
5 darab emelt szintű vizsgát 2-en


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 51 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 3 alapfokút (B1).


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,63-as átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 79,4%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,53 és 80,1%,
emelt szinten pedig 4,87 és 77,85%.

20 tanuló lett kitűnő (32%)
25 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (40%)
13 további 4-es átlag feletti (jó) (21%)
3 további 3,5 és 4-es átlag közötti (jó) (5%)
és 2 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,6. A százalékos átlagok átlaga 78,8%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2014-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 91 4,92 85,47 44 4,95 81,77 47 4,89 88,94
biológia 7 4,86 70,71 7 4,86 70,71
dráma 1 1
ének-zene 1 1
fizika 10 5,00 78,70 8 5,00 76,75 2 5,00 86,50
földrajz 1 1
francia nyelv 19 4,79 80,21 6 4,50 68,00 13 4,92 85,85
gazdasági ismeretek 9 4,89 87,78 8 4,88 87,75 1
informatika 15 4,87 85,20 3 5,00 93,00 12 4,83 83,25
kémia 6 5,00 79,33 5 5,00 79,20 1
magyar nyelv és irodalom 63 4,71 83,98 2 5,00 84,00 61 4,70 83,98
matematika 65 4,13 71,41 7 4,86 76,86 58 4,04 70,70
művészettörténet 1 1
német nyelv 14 4,93 85,93 2 5,00 72,00 12 4,92 88,25
rajz és vizuális kultúra 1 1
spanyol nyelv 19 4,42 74,53 4 4,75 70,75 15 4,33 75,53
társadalomismeret 5 5,00 88,00 2 5,00 74,00 3 5,00 97,33
testnevelés 4 4,75 79,25 1 5,00 62,00 3 4,67 85,00
történelem 63 4,35 72,21 18 4,67 70,78 45 4,22 72,78

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.


Az ötosztályos (párhuzamos) művészeti és gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 121 vizsga közül 32 vizsga volt emelt szintű (26%).
[Országos arány: 7,9%]

Emelt szintű vizsgát tettek
angol nyelvből 15-en (50% az összes angol vizsgából**),
biológiából 2-en (100%)
gazdasági ismeretekből 3-an (100%),
matematikából 1-en (5%)
német nyelvből 3-an (75%)
spanyol nyelvből 1-en (100%)
társadalomismeretből 5-en (71%)
történelemből 2-an (9%).

** vannak tanulók, akiknek idegen nyelvből közép- és emelt szinten is vannak vizsgaeredményeik, így pl angolból összesen 30 vizsgát tett a 22 tanuló.

Nem tett emelt szintű vizsgát 4 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 6-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 10-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 2-en.

2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 16 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 3 alapfokút (B1).

3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,4-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 72,53%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,26 és 72,53%,
emelt szinten pedig 4,78 és 72,53%.

2 tanuló lett kitűnő (9%)
9 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (41%)
8 további 4-es átlag feletti (jó) (36%)
2 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (9%)
1 további 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (5%)

A tanulói átlagok átlaga 4,39. A százalékos átlagok átlaga 72,7%.

4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2014-ben az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 30 4,83 78,13 15 4,87 72,47 15 4,80 83,80
biológia 2 3,50 45,00 2 3,50 45,00
ének-zene 1 1
fizika 1 1
gazdasági ismeretek 3 5,00 89,00 3 5,00 89,00
informatika 1 1
magyar nyelv és irodalom 22 4,45 75,59 22 4,45 75,59
matematika 19 3,89 65,11 1 21 3,83 64,78
mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1
művészettörténet 2 4,00 67,00 2 4,00 67,00
német nyelv 4 5,00 91,75 3 5,00 91,33 1
rajz és vizuális kultúra (középszintű, portfolió) 5 4,00 70,60 5 4,00 70,60
spanyol nyelv 1 1
társadalomismeret 7 5,00 75,00 5 5,00 72,00 2 5,00 82,50
történelem 22 4,09 67,09 2 4,50 59,00 20 4,05 67,90

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

A bizonyítványosztás fotóalbuma

Baranyai István
2014.06.22.

Facebooktwitteryoutubeinstagram

Hozzászólás

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük.