Újabb kormányhatározat az AKG fenntartójáról

Tájékoztató

az 1297/2012 (VIII.13) kormányhatározathoz kapcsolódva.

Tisztelettel értesítünk minden AKG iránt érdeklődőt, hogy 2012. augusztus 13-án a mellékelt kormányhatározat született. Az abban foglaltak megfelelnek egy korábbi kompromisszumos megállapodásnak, melynek születésekor még úgy látszott, hogy az eredeti állapot nem tartható fenn, s az adott keretek között ez a megoldás látszott megfelelő kompromisszumnak.Jobb megoldásnak tartottuk és megnyugodva fogadtuk Balog Zoltán miniszter úrnak azt az ígéretét, hogy a 2011 májusában hozott kormányhatározatot vissza fogják vonni. Sajnáljuk, hogy a most született kormányhatározat előkészítéséről előzetes tájékoztatást nem kaptunk, és bízunk abban, hogy csupán információhiányból fakadó tévedés történt. Ennek tudatában kérjük ismét az AKG Alapítvány iskolafenntartó szerepének fennmaradását.Hangsúlyozni kívánjuk, hogy:

1. Az AKG működését a kormányhatározat nem érinti. Az iskola zavartalanul kezdi meg a tanévet.

2. Az AKG az ország első alapítvány iskolája. Fontos, hogy továbbra is önálló, az államtól független alapítvány legyen a fenntartója.

3. A kormányhatározatban foglaltaktól eltérően, érvényes bírósági döntés alapján is, az AKG Alapítvány jogszerűen működik, és hosszabb távon is képes az AKG fenntartói feladatainak hatékony ellátására.

4. Az AKG Egyesület közgyűlése korábban döntött arról, hogy megfelelő garanciák esetén tulajdonosként részt vállal az AKG Nonprofit Kft. működtetésében, sőt, felajánlotta annak teljes megvételét. Ez a döntése érvényben van.

5. Az AKG Alapítvány Kuratóriuma az Alkotmánybíróság döntését követően – május végén – úgy döntött, nem adja át az AKG fenntartói jogát az AKG Nonprofit Kft-nek, s amíg a körülményekben érdemi változások nem történnek, ezt a döntést tekintjük érvényesnek.

Budapest, 2012. augusztus 15.

Horn György

 

A kormányhatározat

A Kormány 1297/2012. (VIII. 13.) Korm. határozata az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrésze kisebbségi hányadának értékesítéséről. A Kormány arra tekintettel, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítványa fenntartói feladatait már nem képes hatékonyan ellátni, illetve, hogy a fenntartó működésével kapcsolatban kialakult jogellenes helyzetet megszüntesse, a következő határozatot hozza:

1. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon az állam Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrésze kisebbségi hányada Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesületnek történő értékesítéséről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2012. szeptember 1.

2. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítványa kezelő szervénél kezdeményezze az Alternatív Közgazdasági Gimnázium fenntartói jogának átadását az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. számára.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a kisebbségi üzletrész átruházását követően azonnal

3. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy kezdeményezzen megállapodást az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Egyesülettel azokról az ügykörökről, melyekhez az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének egyhangú döntése szükséges, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyását követően intézkedjen a létesítő okirat megfelelő módosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2012. október 31.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

5. Hatályát veszti az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozat.

Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes


Facebooktwitteryoutubeinstagram