Tanév végi vizsgák

A 2015/2016-os tanév vizsgadokumentumai

A fájlnevekből látszódik: a vizsga éve, az évfolyam (és a tagozat, ami 5 vagy 7 osztályos) és a vizsgatárgy.

A 2015/2016-os tanév vizsgatájékoztatói

7. évfolyam

Egy tantárgyból tanév végén kötelező vizsgát tenni. Június 3-a előtt nyilatkozni kell arról, hogy melyik tárgyból kíván a tanuló vizsgázni.
A választható tárgyak: irodalom, matematika, nyelvtan, történelem, természettudomány.

8-9. évfolyamok

Vizsgahúzás június 3-án, pénteken kb. 14 órakor
Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, egyéb (rajz, ének-zene, magyar nyelv, informatika közül választható), joker: bármelyik vizsgatárgy (irodalom, matematika, történelem, természettudomány, rajz, ének-zene, magyar nyelv, informatika) választható.
A vizsgatárgy húzása csibénként történik. (Húzás előtt mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell patrónusának, hogy „egyéb” és „joker” húzása esetén melyik tárgyból kíván vizsgázni.)
A tanuló vizsgahúzás után addig nem mehet el, amíg az érintett szaktanárnál – akinél vizsgázik – nem egyeztette a vizsga részleteit! A vizsga a következő héten, csütörtökön vagy pénteken (jún. 9-10) lesz, erről a szaktanár ad tájékoztatást. A felkészülés önálló, de konzultációra van lehetőség.

9/5, 10/5 és 10. évfolyam

Vizsgahúzás június 3-án, pénteken kb. 14 órakor
Vizsgatárgyak: irodalom, matematika, történelem, természettudomány, joker: epochális tárgy (irodalom, matematika, történelem, természettudomány) választható.
A vizsgatárgy húzása csibénként történik. (Húzás előtt mindenkinek egyénileg nyilatkoznia kell patrónusának, hogy „egyéb” és „joker” húzása esetén melyik tárgyból kíván vizsgázni.)
A tanuló vizsgahúzás után addig nem mehet el, amíg az érintett szaktanárnál – akinél vizsgázik – nem egyeztette a vizsga részleteit! A vizsga a következő héten, csütörtökön vagy pénteken (jún. 9-10) lesz, erről a szaktanár ad tájékoztatást. A felkészülés önálló, de konzultációra van lehetőség.

11. évfolyamok

Mindenkinek kötelezően választható az alábbi tárgyak közül a tanult szinten: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és bármely, a tanévben tanult érettségi tantárgy (kivéve nyelvek, testnevelés). A választáshoz a patrónus egyetértése szükséges. A vizsga követelményeit az adott szakmai munkaközösség határozza meg (külön emelt (A) és közép (B) szinten).

Nyelvi éves évfolyamok

Nincs szaktárgyi vizsga