« Nemzetközi kapcsolatok

Erasmus+ KA1 projektbeszámoló, Finnország – Birloni Szilva, Iványi Dóra, Kepecs Judit

ERASMUS+ KA1 projekt :  Modernizált célok, megújuló módszerek, rugalmasan változó terek az oktatásban

Beszámoló a finnországi Erasmus+ job shadowing programról

Az Erasmus+ program keretében a Helsinki mellett lévő Vanta város 800 fős iskoláját látogattuk meg az AKG tantestületéből hárman: Iványi Dóra, másodikos tanító (kísérő), Kepecs Judit, gimnáziumi angol tanár és Birloni Szilvia matek tanár és testületi koordinátor. Azzal a céllal indultunk, hogy megfejtsük a finn oktatási csoda titkát és amit lehet, megpróbáljunk a saját iskolánkra adaptálni, minél több jó gyakorlatot elsajátítani. Egy héten keresztül különböző korosztályú gyerekcsoportok óráit figyeltük meg, beszélgettünk a tanárokkal, az igazgatóval és a gyerekekkel is.

Már legelső nap szembetűnő volt az a higgadtság és nyugodtság, ami a tanárokat és a diákokat is egyaránt jellemezte. Az iskola légkörét a nyitottság, az elfogadás és a személyre szabott figyelem jellemezte. Nagyon látványos volt, hogy a tanulást és annak eredményét a diákok saját felelősségének tekintik, a tanár és az iskola legfőbb szerepe a diák támogatása a közösen kitűzött célok elérésében, figyelembe véve a diák képességeit, életkori sajátosságait és kulturális hátterét. Az oktatási rendszer komplex támogatást biztosít alanyi jogon mind a tárgyi környezetben (az alapvető taneszközök, berendezés, digitális eszközök) szakértői segítségben (jól képzett pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, fejlesztő pedagógusok, mozgásfejlesztő, logopédus, pszichológusok), munkaszervezésben (egyéni fejlesztés, segítő tanár a szakórán, speciális csoportok kialakítása és plusz órakeret). Alapvető cél, hogy minden gyereket a rendszerben és a saját közösségében tartson speciális igények esetén is (tanulási nehézség, más anyanyelvűség, viselkedészavar).

Minden gyermek a körzete szerinti iskolába jár, ami az előkészítő évet követően kilenc évfolyamos és 1-6 és 7-9 évfolyamokra tagolódik. A továbbtanulás a kilencedikes eredmény figyelembevételével lehet szakiskola vagy gimnázium. Az első két évben az alapkészségek elsajátításán kívül megtanulja a közösségi élet viselkedési normáit, az iskola működésének alapvető szabályait, a tanuláshoz tartozó hétköznapi rutinokat. A harmadiktól hatodik évfolyamban, az életkori sajátosságoknak megfelelő önállóságot elvárva egy heti tervezés szerint, saját ütemben és beosztásban végzik a feladatukat egy digitális keretrendszerben. Az osztálytanító már a szaktanárokkal kooperálva adja meg a szaktárgyak heti tananyagait és feladatait, felügyeli a munkafolyamatot és a hét utolsó napján egyénileg egyeztet a diákokkal arról, hogy hova jutottak. A készségtárgyakat és a nyelvek oktatását a heti tervezőn kívül, évfolyamkeretben, szükség esetén szintek szerinti bontásban oldják meg. Az utolsó három évben, a miénkhez hasonlóan, szaktárgyi órarendje van a diákoknak, hatodikban lezárul a készségtárgyak egy része és megjelennek a választható tantárgyak.

Az igazgatóval való beszélgetésből az derült ki, hogy a tanárok elismert tagjai a társadalomnak és támogatottságot élveznek mind az iskola mind a család részéről. Általános konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a tanulás a diák felelőssége és ehhez minden támogatást megkap az iskolától, a család nem kérdőjelezi meg az iskola és a tanárok kompetenciáját. Ebből következik, hogy a rendbontásokat (késés, házifeladat hiány stb.) a tanárok egészen addig nem kezelik ügyként csak a szülők számára is látható módon regisztrálják, amíg ezzel a diák nem akadályozza a többieket a tanulásban.

Az értékelési rendszer is a diákok támogatását szolgálja, a jegyek 4-10ig terjedő skálán mozognak, ami a plusz, mínusz fokozatokkal kiegészítve egy nagyjából 20 fokozatú skálát jelentenek. Az elégséges szint 20%-ban van meghatározva, ezáltal sokkal könnyebb jó eredményeket elérni, ami pozitív hatással van a tanulásra.

Szóval mi is ez a finn csoda? Szerintünk támogatás, elfogadás, egyenlő bánásmód és a biztonságból, bizalomból adódó nyugalom… és persze a sok szauna ?

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.