Érettségi eredmények – 2024. június

Korábbi évek érettségi eredményei

2024. június 25-től 28-ig három vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók, végzős és előrehozott érettségire jelentkező diákjaink (összesen 263 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 144 tanulónk jelentkezett:
88 fő 11. nyelvi éves (40 hétosztályos és 48 ötosztályos)
56 fő tizenkettedikes (27 hétosztályos és 29 ötosztályos)

Ők mind „egyes vizsgatárgyakból” vizsgáztak. Az összesen 667 idei vizsga közül 228 vizsga volt előrehozott, a vizsgák 34%-a (országos arány: 33%).


Rendes érettségi vizsgára 71 fő a hétosztályos képzésről (VeniVidiVici évfolyam) és 48 fő az ötosztályos képzésről (UmpaLumpa évfolyam) tanuló jelentkezett. A középszintű szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (119 fő).

*A minimális öt vizsgatárgyból 5 tanuló vizsgázott,
28-an hat tárgyból vizsgáztak,
53-an hét tárgyból,
25-en nyolc tárgyból
7-en kilenc tárgyból
és 1 fő tíz tárgyból

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Vizsgaeredmények az országos vizsgaátlagokhoz viszonyítva

forrás: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php

A végzősök vizsgái

Az egyes vizsgatárgyakból 2024-ben az alábbi átlagokat érték el az AKG végzős tanulói:

Az emelt szintű érettségik átlageredményei

minden végzős hétosztályos ötosztályos
emelt szint jegy % emelt arány* jegy % jegy %
angol nyelv 116 5,00 90,91 51% (38%) 69 5,00 91,29 47 5,00 90,36
biológia 15 4,73 74,67 94% 10 4,70 76,10 5 4,80 71,80
digitális kultúra 2 5,00 77,50 100% 1 1
dráma 2 5,00 86,00 100% 1 1
fizika 5 4,80 83,00 63% 5 4,80 83,00
francia nyelv 17 4,82 69,94 36% 8 4,63 66,38 9 5,00 73,11
gazdasági ismeretek 8 4,88 81,25 73% 5 5,00 82,60 3 4,67 79,00
informatika 9 5,00 88,33 19% 7 5,00 87,86 2 5,00 90,00
kémia 6 4,67 76,33 75% 5 5,00 82,60 1
magyar nyelv és irodalom 3 5,00 91,33 3% (3%) 3 5,00 91,33
matematika 34 4,76 76,03 29% (9%) 22 4,95 80,77 12 4,42 67,33
német nyelv 7 4,86 82,86 21% (23%) 6 5,00 86,83 1
olasz nyelv 1 1
spanyol nyelv 20 4,65 67,45 34% 11 4,82 73,64 9 4,44 59,89
történelem 34 4,97 80,12 29% (10%) 26 5,00 80,92 8 4,88 77,50
újgörög nyelv 2 5,00 95,50 50% 1 1

* Az emelt szintű vizsgák aránya az összes vizsgához képest, zárójelben az országos arányok (forrás)

A középszintű érettségik átlageredményei

minden végzős hétosztályos ötosztályos
középszint jegy % jegy % jegy %
állampolgári ismeretek 6 4,67 88,33 4 4,75 93,25 2 4,50 78,50
angol nyelv 112 4,98 95,50 66 4,98 95,68 46 4,98 95,24
biológia 1 1
fizika 3 4,33 77,00 2 1
földrajz 1 1
francia nyelv 30 4,90 91,70 16 4,94 91,94 14 4,86 91,43
gazdasági ismeretek 3 3,00 55,33 3 3,00 55,33
informatika 38 4,79 85,55 23 4,74 84,87 15 4,87 86,60
kémia 2 5,00 96,00 1 1
magyar nyelv és irodalom 116 4,70 81,86 71 4,73 82,54 45 4,64 80,80
matematika 84 4,62 82,12 48 4,75 84,02 36 4,44 79,58
mozgóképkultúra és médiaismeret 4 5,00 95,75 2 5,00 95,00 2 5,00 96,50
német nyelv 27 4,89 88,41 20 4,85 88,30 7 5,00 88,71
portugál nyelv 1 1
spanyol nyelv 38 4,74 84,53 21 4,86 87,57 17 4,59 80,76
testnevelés 2 5,00 94,50 1 1
történelem 85 4,56 79,28 45 4,56 79,56 40 4,58 78,98
újgörög nyelv 2 5,00 98,50 1 1
vizuális kultúra 1 1

A továbbiakban a kétféle képzés eredményeiről külön lesz szó.


A hétosztályos gimnáziumi képzés végzős, 13. évfolyamos tanulói (71 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 502 vizsga közül 178 vizsga volt emelt szintű (35%).
[Országos arány: 18%]

Nem tett emelt szintű vizsgát 1 fő,
1 darab emelt szintű vizsgát 7-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 27-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 28-an,
4 darab emelt szintű vizsgát 7-en,
5 darab emelt szintű vizsgát 1 fő tett.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,51 db.


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 92 középfokú (B2) és 2 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,84-es értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 85,76%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,79 és 86,63%,
emelt szinten pedig 4,94 és 84,2%.

38 tanuló lett kitűnő (54%)
24 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (34%)
7 további 4-es átlag feletti (jó) (10%)
2 tanuló lett 4-es átlag alatti (jó) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,83. A százalékos átlagok átlaga 85,25%.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 13. évfolyamos tanulói (48 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 335 vizsga közül 103 vizsga volt emelt szintű (31%).
[Országos arány: 18%]

Nem volt olyan végzős, aki ne tett volna legalább 1 emelt szintű vizsgát.
1 darab emelt szintű vizsgát 9-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 24-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 14-en.
4 darab emelt szintű vizsgát 1 fő tett.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,15 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 61 középfokú (B2) és 4 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,73-os értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 83,22%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,69 és 84,46%,
emelt szinten pedig 4,83 és 80,44%.

18 tanuló lett kitűnő (38%)
21 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (44%)
9 tanuló lett 4-es átlag feletti (jó) (19%)

A tanulói átlagok átlaga 4,72. A százalékos átlagok átlaga 82,9%.

 

Baranyai István
2024.06.29.

Facebooktwitteryoutubeinstagram