Érettségi eredmények – 2023. június

Korábbi évek érettségi eredményei

2023. június 19-től 22-ig három vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók, végzős és előrehozott érettségire jelentkező diákjaink (összesen 260 fő).

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 150 tanulónk jelentkezett:
86 fő 11. nyelvi éves (46 hétosztályos és 40 fő ötosztályos)
64 fő tizenkettedikes (35 hétosztályos és 29 fő ötosztályos)

Ők mind „egyes vizsgatárgyakból” vizsgáztak. Az összesen 710 idei vizsga közül 263 vizsga volt előrehozott, a vizsgák 37%-a (országos arány: 7%). Két vendégtanulót fogadtunk.


Rendes érettségi vizsgára 62 fő a hétosztályos képzésről (WiFi évfolyam) és 48 fő az ötosztályos képzésről (JollyJoker évfolyam) tanuló jelentkezett. A középszintű szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (110 fő).

*A minimális öt vizsgatárgyból 8 tanuló vizsgázott,
53-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak,
38-an hét tárgyból,
9-en nyolc tárgyból
és 2 fő kilenc tárgyból

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét vizsgája számítódik.

Vizsgaeredmények az országos vizsgaátlagokhoz viszonyítva

forrás: https://www.ketszintu.hu/publicstat.php

Az idén végzett évfolyam vizsgázói 2008 óta az eddigi legmagasabb emelt szintű átlageredményt szerezték. (2005-ben vezették be a kétszintű érettségi rendszert, 2007-ig a középfokú nyelvvizsga 100%-os emelt szintű érettséginek számított, így a 2008 előtti eredmények nem összevethetőek.)

A végzősök vizsgái

Az egyes vizsgatárgyakból 2023-ban az alábbi átlagokat érték el az AKG végzős tanulói:

Az emelt szintű érettségik átlageredményei

minden végzős hétosztályos ötosztályos
emelt szint jegy % emelt szintű
vizsgák aránya
jegy % jegy %
angol nyelv 95 5,0 88,8 48% Országos arány: 29% 54 5,0 90,4 41 5,0 86,8
biológia 14 4,7 74,9 88% 9 4,7 74,4 5 4,8 75,8
dráma 1 50% 1
fizika 6 5,0 83,7 75% 4 5,0 83,3 2 5,0 84,5
francia nyelv 4 4,5 67,5 31% 4 4,5 67,5
gazdasági ismeretek 20 5,0 87,0 100% 12 4,9 86,3 8 5,0 88,1
informatika 7 5,0 94,1 21% 2 5,0 93,0 5 5,0 94,6
kémia 7 5,0 80,1 100% 5 5,0 80,4 2 5,0 79,5
matematika 28 4,9 84,3 26% Országos arány: 6% 19 4,9 85,6 9 4,8 81,7
német nyelv 2 5,0 86,0 7% Országos arány: 15% 1 1
olasz nyelv 1 100% 1
spanyol nyelv 10 4,9 76,4 34% 6 4,8 72,7 4 5,0 82,0
társadalomismeret 4 5,0 82,3 29% 3 5,0 83,3 1
történelem 20 4,9 74,1 18% Országos arány: 9% 13 4,8 73,8 7 5,0 74,7

A középszintű érettségik átlageredményei

minden végzős hétosztályos ötosztályos
középszint jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 102 5,0 93,8 55 5,0 94,9 47 5,0 92,6
biológia 2 4,5 73,5 2 4,5 73,5
dráma 1 1
fizika 2 4,5 87,0 2 4,5 87,0
francia nyelv 9 4,8 86,8 9 4,8 86,8
informatika 26 4,8 87,9 14 4,8 87,1 12 4,8 88,8
magyar nyelv és irodalom 110 4,8 86,6 62 4,9 88,0 48 4,8 84,9
matematika 81 4,5 80,1 43 4,7 84,7 38 4,2 74,8
mozgóképkultúra és médiaismeret 6 5,0 85,8 2 5,0 84,0 4 5,0 86,8
művészettörténet 5 4,8 83,4 3 4,7 78,7 2 5,0 90,5
német nyelv 27 4,9 88,1 19 4,9 88,6 8 4,9 86,8
spanyol nyelv 19 4,7 83,4 10 4,4 78,9 9 5,0 88,3
társadalomismeret 10 4,8 87,7 2 5,0 91,0 8 4,8 86,9
testnevelés 2 5,0 96,0 2 5,0 96,0
történelem 90 4,6 81,9 49 4,8 85,7 41 4,4 77,5
vizuális kultúra 3 4,7 78,0 3 4,7 78,0

A továbbiakban a kétféle képzés eredményeiről külön lesz szó.


A hétosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (62 fő)

1. Emelt szintű vizsgák száma

Az összesen 407 vizsga közül 134 vizsga volt emelt szintű (33%).
[Országos arány: 18%]

Nem volt olyan végzős, aki nem tett emelt szintű vizsgát,
1 darab emelt szintű vizsgát 17-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 24-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 16-an,
4 darab emelt szintű vizsgát 4-en,
5 darab emelt szintű vizsgát 1 fő tett.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 2,16 db.


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 64 középfokú (B2) és 2 alapfokú (B1) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,86-os értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 86,68%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,82 és 87,84%,
emelt szinten pedig 4,92 és 84,34%.

35 tanuló lett kitűnő (56%)
22 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (35%)
5 további 4-es átlag feletti (jó) (8%)

A tanulói átlagok átlaga 4,85. A százalékos átlagok átlaga 86,57%.


Az ötosztályos gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói (48 fő)

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 307 vizsga közül 85 vizsga volt emelt szintű (28%).
[Országos arány: 18%]

Nem tett emelt szintű vizsgát 1 fő,
1 darab emelt szintű vizsgát 17-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 23-an,
3 darab emelt szintű vizsgát 6-an.
4 darab emelt szintű vizsgát 1 fő tett.
Az egy főre jutó emelt szintű vizsgák átlagos száma: 1,77 db


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 45 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók.


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,76-os értéket ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 84,2%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,68 és 84,02%,
emelt szinten pedig 4,96 és 84,66%.

17 tanuló lett kitűnő (35%)
25 tanuló lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (52%)
5 tanuló lett 4-es átlag feletti (jó) (10%)
1 tanuló lett 4-es átlag alatti (jó) (2%)

A tanulói átlagok átlaga 4,74. A százalékos átlagok átlaga 83,78%.

 

Baranyai István
2023.06.24.

Facebooktwitteryoutubeinstagram