Érettségi eredmények és fotóalbum – 2013. június

 Korábbi évek érettségi eredményei

2013. június 17-től 21-ig két vizsgabizottságban szóbeliztek középszinten az AKG-s tanulók. Mindkét bizottságba be voltak osztva a végzős és az előrehozott érettségire jelentkező diákjaink és vendégtanulók.

A vizsgázók száma

Előrehozott érettségi vizsgára összesen 103 tanulónk jelentkezett:
1 kilencedikes
3 tizedikes (2 fő hétosztályos és 1 fő 9PK10G osztályos)
40 tizenegyedikes (29 fő hétosztályos és 11 fő 10PK11G osztályos)
59 tizenkettedikes (46 fő hétosztályos és 13 fő 11PK12G osztályos).

További 6 vizsgázó nem volt az iskolánkkal tanulói jogviszonyban, 1 tanulót vendégtanulóként fogadtunk. Ők mind (110 fő) egyes vizsgatárgyakból vizsgáztak.

Rendes érettségi vizsgára 66 tizenharmadikos és 19 fő 12PK13G-s végzős tanuló jelentkezett. A szóbelivel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat. A továbbiakban csak az ő eredményeikről lesz szó (85 fő).

A minimális öt tárgyból 24 tanuló vizsgázott, 33-an hat tárgyból tárgyból vizsgáztak, 15-en hét tárgyból, 10-en nyolc tárgyból és 2 fő kilenc tárgyból.*

A továbbiakban a két tagozat eredményeiről külön lesz szó.


A hétosztályos tagozat végzős, 13. évfolyamos tanulói

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 420 vizsga közül 107 vizsga volt emelt szintű (25%).
[Országos arány: 7,9% tavaly]

Emelt szintű vizsgát tettek angol nyelvből 38-en (44% az összes angol vizsgából**),
biológiából 10-en (91%),
fizikából 3-an (38%),
francia nyelvből 4-en (36%**),
gazdasági ismeretekből 5-en (83%),
informatikából 1-en (6%*),
kémiából 5-en (83%),
magyar nyelv és irodalomból 1-en (2%),
matematikából 12-en (18%),
német nyelvből 11-en (37%**),
spanyol nyelvből 7-en (30%**),
testnevelés 1-en (20%),
történelemből 8-an (12%).
** idegen nyelvből vannak tanulók, akiknek közép- és emelt szinten is van vizsgaeredményük, így pl angolból az összes vizsgák száma 66 a 60 tanulóból.

Nem tett emelt szintű vizsgát 5 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 24-en,
2 darab emelt szintű vizsgát 29-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 7-en,
4 darab emelt szintű vizsgát 1-en


2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 57 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 3 alapfokút (B1).


3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 4,7-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 79,7%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 4,6 és 81,3%,
emelt szinten pedig 4,84 és 75%.

16 tanuló lett kitűnő (24%)
35 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (53%)
13 további 4-es átlag feletti (jó) (20%)
és 2 tanuló 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (3%)

A tanulói átlagok átlaga 4,64. A százalékos átlagok átlaga 79,3%.


4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2013-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

 Hétosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 86 4,98 88,05 38 4,97 82,03 48 4,98 92,81
biológia 11 5,00 80,64 10 5,00 80,00 1
dráma 3 5,00 91,67 3 5,00 91,67
ember- és társadalomismeret, etika 3 5,00 92,33 3 5,00 92,33
fizika 8 4,75 78,50 3 4,67 63,00 5 4,80 87,80
francia nyelv 11 4,91 77,64 4 5,00 70,50 7 4,86 81,71
gazdasági ismeretek 5 5,00 78,00 4 5,00 74,00 1
informatika 17 4,71 80,76 1 16 4,69 82,00
kémia 6 4,33 68,67 5 4,20 64,40 1
magyar nyelv és irodalom 66 4,68 82,05 1 5,00 81,00 65 4,68 82,06
matematika 66 4,09 68,50 12 4,50 64,00 54 4,00 69,54
mozgóképkultúra és médiaismeret 4 4,75 80,75 4 4,75 80,75
német nyelv 30 4,83 81,43 11 4,91 74,64 19 4,79 85,37
rajz és vizuális kultúra 1 1
spanyol nyelv 23 4,65 79,30 7 4,86 76,00 16 4,56 80,75
társadalomismeret 3 5,00 95,67 3 5,00 95,67
testnevelés 10 4,80 82,00 2 4,50 64,50 8 4,88 86,38
történelem 66 4,50 75,67 8 4,75 69,25 58 4,47 76,55

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.


Az ötosztályos (párhuzamos) művészeti és gimnáziumi képzés végzős, 12. évfolyamos tanulói

1. Emelt szintű vizsgák

Az összesen 109 vizsga közül 19 vizsga volt emelt szintű (17%).

Emelt szintű vizsgát tettek angol nyelvből 11-en (58% az összes angol vizsgából**),
fizikából 1-en (50%),
magyar nyelv és irodalomból 3-an (16%),
matematikából 1-en (6%),
történelemből 3-an (16%).

Nem tett emelt szintű vizsgát 6 tanuló,
1 darab emelt szintű vizsgát 8-an,
2 darab emelt szintű vizsgát 4-en,
3 darab emelt szintű vizsgát 1-en.

2. Nyelvvizsgák

Emelt szintű nyelvi érettségivel 8 középfokú (B2) nyelvvizsgát szereztek a tanulók és 2 alapfokút (B1).

3. Eredmények

Minden megszerzett jegy átlaga 3,84-es átlagot ad, a megszerzett eredmények százalékának átlaga 62,3%.
Középszinten ugyanezek az átlagok 3,7 és 62,6%,
emelt szinten pedig 4,47 és 61,2%.

1 tanuló lett kitűnő (5%)
2 további lett 4,5-ös átlag feletti (jeles) (11%)
5 további 4-es átlag feletti (jó) (26%)
5 további 3,5-ös átlag feletti (jó) (26%)
5 további 3-as és 3,5-ös átlag közötti (közepes) (26%)
1 tanuló 2,5-ös átlag feletti (közepes) (5%)

A tanulói átlagok átlaga 3,82. A százalékos átlagok átlaga 62%.

4. Tantárgyi vizsgák

Az egyes vizsgatárgyakból 2013-ban az alábbi átlagokat érték el a vizsgázók (rendes vizsgatípusban, az AKG-ban végzős tanulók):

Ötosztályos képzés minden vizsgázó* ebből
Emelt szint Középszint
Tantárgy neve jegy % jegy % jegy %
angol nyelv 19 4,37 67,16 11 4,64 63,09 8 4,00 72,75
fizika 2 4,50 66,00 1 1
informatika 7 3,86 62,00 7 3,86 62,00
magyar nyelv és irodalom 19 3,74 61,63 3 4,00 53,00 16 3,69 63,25
matematika 17 3,00 46,24 1 16 2,88 44,81
mozgóképkultúra és médiaismeret 2 4,50 77,00 2 4,50 77,00
művészettörténet 2 3,00 48,00 2 3,00 48,00
rajz és vizuális kultúra (középszintű, portfolió) 4 4,25 74,75 4 4,25 74,75
spanyol nyelv 1 1
testnevelés 5 4,40 78,60 5 4,40 78,60
történelem 19 3,47 54,84 3 4,00 58,67 16 3,38 54,13

* Korábbi (előrehozott) vizsgán szerzett eredményekkel együtt. Ha egy vizsgázó szintemelő vizsgát tett egy vizsgatárgyból, mindkét eredménye beszámítódik.


 

Baranyai István
2013.06.21.

Facebooktwitteryoutubeinstagram