AKG Autósiskola

Tájékoztató és vállalási feltételek az AKG Autósiskola „B” kategóriás közúti járművezetők tanfolyami képzéséről

1. Képző szerv: AKG Autósiskola 1035. Budapest, Raktár u. 1.
Tel: 250-3714, 439-1365, 439-1366/105 mellék
Fax: 368-8840

2. Cégforma: nevelési-oktatási intézmény

3. Működési engedély száma: 14-1619-4-2007

4. Intézmény OM azonosító száma: 035454

5. Képzőszerv NKH azonosító száma: 9782

6. Képzési engedély száma: KE/ST/82/B/498/1/2012

7. Iskolavezető: Kereszti Csaba, NKH azonosító száma: 10673

Tel: 06-20-779-4829, E-mail: kereszti.csaba@akg.hu

8. Autósiskola ügyfélszolgálata:

Alternatív Közgazdasági Gimnázium 1035. Budapest, raktár u. 1. alagsor 11. Gondnoki iroda
Telefon: 250-3714, 439-1365, 439-1366/105 mellék, 06-20-779-4829
Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda, Csütörtök 10:00 – 13:30

9. Telephely: 1035 Budapest Raktár u. 1.

10. Az Autósiskola képzésével kapcsolatos tájékoztató:

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): Gyakorlat: –
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): Elmélet: –
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): Gyakorlat: –
Képzési Költség (KK): 217.100 Ft

11. Tanfolyamra való jelentkezés módja: Személyesen: 1035. Budapest, raktár u. 1., alagsor 11.

Telefonon: 250-3714, 439-1365, 439-1366/105 mellék, 06-20-779-4829

12. Orvosi alkalmassági vizsgálat: háziorvosnál.

13. A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

16 és fél éves életkor elérése

legalább 8 általános iskolai végzettség (igazolása az eredeti bizonyítvány bemutatásával a tanfolyam során bármikor, legkésőbb a vizsgaigazolás kiadásakor)

Minden beiskolázott tanulóval írásbeli szerződést kötünk, melynek mellékletét képezi jelen „TÁJÉKOZTATÓ”. Fiatalkorú tanuló esetén a szerződést a szülőnek is alá kell írnia.

14. A vizsgára bocsátás és vizsgázás feltételei:

Az elméleti vizsgához szükséges:

– az e-learning KRESZ képzés sikeres elvégzése

– kitöltött jelentkezési lap: (https://ugyfelkapu.nkh.gov.hu/jellap)

– 17. életévnél legfeljebb 3 hónappal fiatalabb életkor

– az elméleti vizsgadíj befizetése

– orvosi alkalmassági igazolás

Elméleti (KRESZ) vizsgát kell a tanulónak tenni az e-learning képzés kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül, illetőleg ezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ezen határidőn túl csak kizárólag az elméleti tanfolyam megismétlését követően jelenthető vizsgára.

A forgalmi vizsgához betöltött 17 életév és legalább 29 vezetési óra szükséges, minimum 580 km levezetésével. A sikeres elméleti vizsgát követő kettő éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. A kétéves érvényességi idő lejárta után a korábbi sikeres elméleti (KRESZ) vizsga érvényét veszti, és csak a teljes tanfolyam újbóli elvégzésével lehet járművezetői engedélyt szerezni. Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után a tanulónak rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

Fentieken túl a jelentkezőknek elsősegély-nyújtási ismeretekből is vizsgázniuk kell a Vöröskeresztnél, melyhez igény esetén a szükséges tanfolyamot külön díj megfizetése mellett a helyszínen megszervezzük. Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga alól felmentést kaphat, aki szakirányú (egészségügyi) végzettséggel, vagy bármely járműkategóriára érvényes 1984. 01. 01. után szerzett vezetői engedéllyel rendelkezik.

15. Vizsgaigazolás kiadása:

A vizsgák sikeres letétele után a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki (1119 Bp. Petzvál J. u. 39.), amelynek átvételéhez szükséges az elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolás – vagy mentesítő okirat -, személyi igazolvány, valamint külföldi állampolgár esetén a 6 hónapot meghaladó érvényes tartózkodási engedély, valamint a 8. általános iskolai végzettség meglétének igazolása, amennyiben azt korábban nem igazolta.

16. Elméleti tanfolyam:

– A kötelezően elvégzendő elméleti ( KRESZ ) képzést az e-learning tanfolyam sikeres elvégzésével kell teljesíteni az e-Titán rendszerben.

– Az e-learning képzésre 60 óra használható fel, melyet a regisztrációtól számított 90 nap hozzáférési idő alatt lehet teljesíteni.

17. A gyakorlati oktatás (vezetés) kötelező minimális óraszámai és feltételei:

A gyakorlati oktatás csak a sikeres elméleti (KRESZ) vizsga után kezdhető el. Egy gyakorlati oktatási óra 50 perces, amely után 10 perc szünetet kell tartani.
Gyakorlati vizsgáig legalább 29 óra szükséges minimum 580 km levezetésével.

– Alapoktatás 9 óra

– Városi vezetés 14 óra

– Éjszakai vezetés 2 óra

– Országúti vez. (min. 160 km) 4 óra

– Vizsgaidő 1 óra

Összesen: 30 óra

A gyakorlati oktatáson való részvétel kötelező. Oktatóval egyeztetett gyakorlati oktatás időpontját 48 órával korábban lehet módosítani. A találkozó helyén mindkét fél köteles 20 percet várakozni a másik fél késése esetén.

18. Választható, oktatók által biztosított gépjármű típusok: Suzuki Ignis, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo.

19. Hiányzás pótlásának módja:

A késés vagy meg nem jelenés miatt elmaradt gyakorlati órát egyeztetés után oktatással pótolni kell.

20. A járművezetői-képzés képzési és vizsgadíjai:

– Elméleti e-learning képzés: 90 nap/60 óra – 35.000 Ft/tanf.
– Elméleti hosszabbítás: 15 nap/10 óra – 6.000 Ft
– Gyakorlati képzés (vezetés) 30 alapóra – 4.400 Ft/óra
– Gyakorlati képzés (vezetés) pótóra díja 4.400 Ft/óra
– Elméleti vizsga díja 4.600 Ft
– Forgalmi vizsga díja 11.000 Ft

Az elméleti képzés díját egy összegben, a tanfolyam kezdetéig kell az iskolában befizetni. A gyakorlati képzés díját egy összegben vagy részletekben előre kell az iskolában befizetni. A pótórák díját az órák megtartása előtt kell az iskolában befizetni. A vizsgadíjakat az egyes vizsgákhoz külön-külön kell legkésőbb a vizsgára jelentésig befizetni.

21. Felmentések Elméleti és gyakorlati tantárgyak alól felmentés nem adható.

22. Tanuló áthelyezése:

Tanuló kérésére a ,,Képzési Igazolás” nyomtatványt az iskola 3 példányban kiállítja, melyből kettő példányt a tanulónak átad.

23. Oktatás helyszínei:

– Elméleti képzés: e-learning képzés

– Gyakorlati képzés, tanpálya: Budapest, III. Bécsi u. 310.

A vizsgáztatás helyszínei:
– Elméleti vizsga: 1119 Bp. Petzvál J. u. 39.
1193 Bp. Vas Gereben u. 2-4.
– Forgalmi vizsga: Kiinduló helye Bp., III. ker. Mozaik utca.

24. Továbbképzés: Az iskolavezető és a szakoktatók minden évben kötelező szakmai továbbképzésen vesznek részt.

25. Felügyeleti szerv:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
Telefon: 814-1818
1082. Budapest, Vajdahunyad u. 45
Ügyfélfogadás: H, Sz: 7:30 – 15 K, Cs, P: 7:30–12:30

26. A vizsgázó jogai: Megismerni a vizsga menetét, a feladatok megoldásához szükséges információkat, a sikeres vizsgakövetelmény szintjét, a vizsgára fordítható időt, a vizsgaelőírások megszegésének következményeit, a vizsga kezdési befejezési időpontját és a vizsga értékelését.

Vizsgázó kötelezettségei: Igazolnia személyazonosságát, meglévő vezetői engedélyét bemutatni, betartani a vizsga előírásait, a forgalmi vizsga előtt nyilatkozat aláírása, a vizsga eredményének tudomásul vétele a vizsga jegyzőkönyv aláírásával.

27. A vezetői engedély kiadása:

Az önkormányzati okmányirodákban történik. A kiadáshoz szükséges vizsgaigazolást – a sikeres forgalmi vizsga után – a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége adja ki. (1119 Bp. Petzvál J. u. 39.)

Budapest, 2018. január 8.

Kereszti Csaba
AKG Autósiskola
iskolavezetője
tel: 388-6759 / 105