Grafikus képzés (OKJ 54 211 04)

A tanított tárgycsoportok a következők:

 • Művészettörténet
 • Munkahelyi egészség és biztonság
 • Idegen nyelv
 • Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
 • Rajz, festés, mintázás gyakorlat
 • Térábrázolási rendszerek
 • Művészeti vállalkozás működtetése
 • Tervezés
  • Stílustan és szakktörténet
  • Technológia
  • Tervezés és gyakorlat
 • Grafikai alapok
  • Kortárs szakmai környezet
  • Kortárs grafika szaktörténet
  • Szakmai ábrázolási gyakorlat
  • Grafika szakelmélet
 • Grafikai illusztrálás
  • Illusztrációs technikai gyakorlat
  • Szakillusztrációs gyakorlat
 • Alkalmazott grafikai munka
  • Tervező-grafikai technológiai gyakorlat
  • Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

A grafika szakon tanító tanáraink mindannyian gyakorló művészek, akik a tudásuk átadása mellett a szakmai élet egyéb területein is segítik tanítványainkat. Rendszeresen meghívjuk a szakma jeles képviselőit, műterem látogatásokat szervezünk. Minden tanítványunk megtalálhatja a szakmán belül a számára igazán izgalmas területet, de természetesen a többi irányban is jártasságot szerez.

A felvételire a jelentkezőktől saját maguk által alkotott munkákat (rajzokat, fotókat, elkészített tárgyakat kérünk, illetve olyan képeket, melyek fontosak számukra). Az alkalmassági vizsgán arról szeretnénk meggyőződni, hogy a jelentkezőnek kialakult pályaképe van, valóban a választott szakmára készül, tisztában van az ahhoz szükséges feltételekkel. Felmérjük a képességeiket, és bizonyos tudásukat is. Igazi szakmai előképzettség nem szükséges.

A felvételin a kézügyességet és a fantáziát vizsgáljuk egy megadott kép elkészítésének folyamata és az elkészült mű alapján. A szóbelin általános műveltségről és a művészettörténetben való jártasságról kell számot adni.

További szakképzések