Nemzetközi projekt

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Cikk Cakk évfolyama a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben részt vett egy hat európai ország részvételével zajló COMENIUS (Egész életen át tartó tanulás / Iskolai együttműködések) projektben. A projekt témája a „Demokrácia kihívásai napjaink Európájában”, angolul a „THE EUROPEAN DREAM – A vision of Europe in times of change and challenge” címmel adtuk be a pályázatunkat.

comenius_schoollogos

Iskolánk 2013 májusában nyert támogatást a projektben való részvételre, a munkát 2013 szeptemberében kezdte meg az akkor kilencedikes Cikk Cakk évfolyam Nagy Mélykuti Luca és Zábráczki Anett vezetésével. Az évfolyam diákjai közül félévenként belső pályázat útján 4, 5 illetve 6 diákvezetőt választottunk ki, akik az évfolyam többi diákjának a munkáját irányították, tanári segítséggel koordinálták, és ők képviselték az iskolát és társaikat a félévente tartott, összesen négy nemzetközi konferencián is. A konferenciák közötti időszakokban csibefoglalkozásokon, együttéléstan órákon, angol órákon foglalkoztak a diákok a projekt témájával, műhelymunkában, kiscsoportos beszélgetéseken, online kérdőívek kitöltésével, majd az eredmények megvitatásával bővítve ismereteiket a témában. A Falukutatás témahetünk diákjogok és esélyegyenlőség témában szintén érintette a projekt témáját, így hát erről is tartottunk előadást a soron következő konferencián a nemzetközi hallgatóságnak. Egy kisfilmet is forgattunk ebben a témában.

A faluktatás során a Cikk-Cakk évfolyam diákjai bepillanthattak a bátonyterenyei iskolások, tanodások hétköznapjaiba, besegíthettek az ott folyó segítő, a hátrányok leküzdését célzó önzetlen munkába. Megtapasztalhatták, hogy az esélyegyenlőség mennyiben valósul meg a mai Magyarországon, körvonalazódhatott számukra milyen gondokkal küzdenek embertársaink és mennyi a tennivaló e téren. Mindezeket a gondolataikat a projekt nemzetközi tagjaival is megosztották.

A munkafolyamat nyelve az angol volt, a diákok nem csak tárgyi tudásukat gyarapították, hanem a személyes kontaktus, a közös munka által a világképük is formálódott, nyitottabbak, elfogadóbbak lettek. Mindeközben nyelvi készségeik fejlődése is nyomon követhető volt, mind a videoüzenetek, mind a konferenciákon folytatott megbeszélések illetve a záróprezentációk alatt folyamatosan angol nyelven kommunikáltak.

A demokrácia kérdéskörén belül több altémával foglalkoztak a diákok a négy félév alatt, úgy mint a diákjogok, az esélyegyenlőség, a sztereotípiák, a diszkrimináció, a bevándorlás és a szélsőséges mozgalmak kérdésével. Mindegyik nemzetközi találkozón bemutatták a nemzetközi stábnak az addigi eredményeket, és tapasztalatot cseréltek a munkafolyamatot illetően. A négy félév alatt összesen két online kérdőívet töltöttek ki a hat iskola diákjai, ezeknek a kérdőíveknek a kiértékelése, diagramokkal való ábrázolása a projektünk egyik végterméke. Ezen kívül egy Demokrácia Társasjátékot is készített az AKG – s csapat, ahol angol nyelven kell a demokrácia kérdéskörébe tartozó feladatokat, kihívásokat megoldani a versenyzőknek, egy – egy, a projektben résztvevő ország képviseletében. Diákjaink egy honlapot is készítettek, ahol a két év alatt olvasott cikkek linkjei, rezüméi, illetve a nemzetközi team által készített videók, prezentációk kerültek, kerülnek feltöltésre. A honlap elérhetősége: http://comeniusyouthforum.wix.com/comenius

A négy félév alatt diákvezetőként a következő tanulók vettek részt a magyar csapat munkájában:

Andrási Szilvia, Cseh Hanna, Fernezelyi Simon, Nánai Szűcs Dóra, Nemes Kata, Simon Benedek, Tóth Artúr, Tóth Jolán.

A projekt sok munkát, és sok örömet jelentett a diákjaink számára, különösen a második évben volt jelentős a feladatmennyiség az amúgy is leterhelt tízedikes diákok számára. Mind iskolai szinten, mind nemzetközileg sikeresen zárult a munka, melynek remélhetőleg a következő évfolyamok valamelyikén is lesz folytatása.

Fotóalbumok

1. félév – 2013. ősz, Olaszország

2. félév – 2014. tavasz, Svédország

3. félév – 2014. ősz – Spanyolország

4. félév – 2015. tavasz – Dánia

A nemzetközi együttműködésben részt vevő iskolák

Frederikshavn Gymnasium & HF kursus / Frederikshavn, Dánia

IIS Luigi di Savoia / Rieti, Olaszország

Presterudsgymnasiet & Brogardsgymnasiet / Kristinehamn, Svédország

IES Lucía de Medrano / Salamanca, Spanyolország

Philips van Horne SG / Weert, Hollandia

Sajtómegjelenések

Salamanca

Kristinehamn

Rieti

comenius_democracygame